Ὁσίας Μητρός ἡμῶν Μακρίνης, ἀδελφῆς τοῦ Μ. Βασιλείου

English Ελληνικά Print

Κοντάκιον Μακρίνης Οσίας

Fourth Tone

Ως φωτός ανάπλεως δικαιοσύνης, τύπος θείων πράξεων, καί αρετών μυσταγωγός, ώφθης τοίς πίστει βοώσί σοι, χαίροις Μακρίνα, παρθένων αγλάϊσμα.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ὁσίας Μητρός ἡμῶν Μακρίνης, ἀδελφῆς τοῦ Μ. Βασιλείου with an icon greeting ecard.