Ἰωσὴφ ὁ Ὁμολογητής

English Ελληνικά Print

Κοντάκιον Ιωσήφ Ομολογητού

Second Tone

Η θεηγόρος τών διδαγμάτων σου λύρα, τάς τού Σωτήρος εμεγάλυνεν υψώσεις, Ορθοδοξίας πάσι τό εύσημον, καί τών σεπτών Εικόνων, τήν τιμήν εξαγγέλλουσα, σοφέ Ιωσήφ Πατέρων καύχημα.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἰωσὴφ ὁ Ὁμολογητής with an icon greeting ecard.