Κυριακή πρό τῆς Ὑψώσεως

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Κυριακή πρό τῆς Ὑψώσεως with an icon greeting ecard.