Ἀνατόλιος, Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως

English Ελληνικά Print

Κοντάκιον Ανατολίου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως

Second Tone

Τήν ανατολήν, τής θείας φωτοφανείας, φέρων εν ψυχή, ως λύχνον Ορθοδοξίας, διαλύεις τήν νύκτα, τών αιρέσεων Όσιε, καί πρός όρθρον θείας πίστεως, κατευθύνεις, Ανατόλιε, τούς εκ πόθου εκβοώντάς σοι, αυτός ημών φωτισμός, ώφθης μήστα Χριστού.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἀνατόλιος, Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως with an icon greeting ecard.