Τῃ Τετάρτῃ μετά τήν Πεντηκοστήν

english ελληνικά
Print

Ιουνίου 03

Ἀπολυτίκιον

Plagal of the Fourth Tone

Εύλογητός εἶ Χριστὲ ὁ Θεος ἡμῶν ὁ πανσόφους τοὺς ἁλιεῖς ἁναδείξας καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον καὶ δι᾽ αὐτῶν τῆν οἰκουμένην σαγηνεύσας φιλάνθρωπε δόξα Σοι.

Blessed Feast Day

Share the feast of Τῃ Τετάρτῃ μετά τήν Πεντηκοστήν with an icon greeting ecard.

Online Chapel