Ὁσίου Δαυΐδ τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ

english ελληνικά
Print

Ιουνίου 26

Κοντάκιον Δαυίδ Οσίου

Second Tone

Ως μιμητήν, τών ουρανίων τάξεων, καί αγαθών, τών επιγείων πάροικον, επαξίως μακαρίζομεν, σέ ώ Δαβίδ θεομακάριστε, τόν βίον γάρ ως άγγελος ετέλεσας, καί θείων δωρημάτων κατετρύφησας, εξ ών καί ημίν μετάδος Ὄσιε.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ὁσίου Δαυΐδ τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ with an icon greeting ecard.

Online Chapel