Skip to content. Skip to navigation
Personal tools

Μελέτιος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀντιοχείας

Document Actions

Φεβρουαρίου 12

Apolytikion of Meletius, Abp. Of Antioch in the Fourth Tone

Κανόνα πίστεως καί εικόνα πραότητος, εγκρατείας Διδάσκαλον, ανέδειξέ σε τή ποίμνη σου, η τών πραγμάτων αλήθεια, διά τούτο εκτήσω τή ταπεινώσει τά υψηλά, τή πτωχεία τά πλούσια, Πάτερ Ιεράρχα Μελέτιε, πρέσβευε Χριστώ τώ Θεώ, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

Kontakion of Meletius, Abp. Of Antioch in the Plagal of the Second Tone

Τὴν πνευματικήν σου παῤῥησίαν, δεδοικὼς ὁ ἀποστάτης, φεύγει Μακεδόνιος. Τὴν πρεσβευτικὴν δὲ λειτουργίαν, ἐκπληροῦντές σου οἱ δοῦλοι, πόθῳ σοι προστρέχομεν, τῶν Ἀγγέλων ἐφάμιλλε Μελέτιε, ἡ πύρινος ῥομφαία Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, ἡ πάντας τοὺς ἀθέους κατασφάττουσα. Ὑμνοῦμέν σε τὸν φωστῆρα, τὸν φωτίσαντα τὰ πάντα.