Skip to content. Skip to navigation
Personal tools

Νεόφυτος Μάρτυς

Document Actions

Ιανουαρίου 21

Apolytikion of Martyr Neophytos in the Fourth Tone

Ο Μάρτυς σου Κύριε, έν τή αθλήσει αυτού, τό στέφος εκομίσατο τής αφθαρσίας, εκ σού τού Θεού ημών, έχων γάρ τήν ισχύν σου, τούς τυράννους καθείλεν, έθραυσε καί δαιμόνων, τά ανίσχυρα θράση, αυτού ταίς ικεσίαις Χριστέ, σώσον τάς ψυχάς ημών.

Kontakion of Martyr Neophytos in the Fourth Tone

Εκ τού όρους ήστραψας εν τώ σταδίω, καί Χριστόν εδόξασας, αθλητικαίς σου αγωγαίς, Μεγαλομάρτυς Νεόφυτε, όθεν εδέξω τόν άφθαρτον στέφανον.