Skip to content. Skip to navigation
Personal tools

Σύναξις Ταξιαρχών Μιχαήλ καί Γαβριήλ

Document Actions

Νοεμβρίου 8

Apolytikion of Synaxis of the Archangels in the Fourth Tone

Τῶν οὐρανίων στρατιὼν Ἀρχιστράτηγε, δυσωπούμέν σε ἀεὶ ἡμεῖς οἱ ἀνάξιοι, ἵνα ταὶς σαὶς δεήσεσι τειχίσης ἡμᾶς, σκέπη τῶν πτερύγων τῆς ἀϋλου σου δόξης, φρουρῶν ἡμᾶς προσπίπτοντας ἐκτενῶς καὶ βοῶντας, ἐκ τῶν κινδύνων λύτρωσαι ἡμᾶς, ὡς Ταξιάρχης τῶν ἄνω δυνάμεων.

Kontakion of Synaxis of the Archangels in the Second Tone

Αρχιστράτηγοι Θεού, λειτουργοί θείας δόξης, τών ανθρώπων οδηγοί, καί άρχηγοι Ασωμάτωv, τό συμφέροv ημίv αιτήσασθε, καί τό μέγα έλεος, ως τώv Ασωμάτων Αρχιστράτηγοι.