ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ἀριθμός Πρωτοκόλλου: 28/12

Ἐπείνασα γάρ καί ἐδώκατέ μοι
φαγεῖν, ἐδίψησα καί ἐποτίσατέ με
Ματθ. 25:35 – Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω

15 Φεβρουαρίου 2012

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούςΕὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές,τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσιακαί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήνΝεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τόΧριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, ἀπευθύνω σέ σᾶς, τά πιστά μέλη τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας ἐδῶ στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, αὐτή τήν ἐγκάρδια ἔκκληση γιά τούς ἀδελφούς καί τίς ἀδελφές μας στήν Ἑλλάδα. Ἡ οἰκονομική κρίση πού ἔχει κλυδωνίσει τήν Εὐρώπη καί ἔχει ἐπηρεάσει βαθειά τήν Ἑλλάδα ἔχει πάρει διαστάσεις ὅπου ἡ ταλαιπωρία τῶν ἀθώων καί ἡ δοκιμασία τῶν ἁπλῶν ἀνθρώπων καλεῖ πρός ἄμεση καί οὐσιαστική βοήθεια. Οἱ οἰκογένειες πολλῶν ἐξ ἡμῶν ἔχουν ρίζες στήν Ἑλλάδα καί πολλοί ἀπό μᾶς ἔχουμε συγγενεῖς καί φίλους οἱ ὁποῖοι βιώνουν τή στέρηση, φαινόμενο πού ἔχει νά παρουσιασθῇ στή χώρα αὐτή ἀπό τή σκληρή ἐποχή τῆς κατοχῆς κατά τόν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ἐνήμεροι τῆς σκληρῆς αὐτῆς πραγματικότητος, ὀφείλουμε να ἀνταποκριθοῦμε προσφέροντας ἀληθινή καί συγκεκριμένη βοήθεια στά ἀδέλφια μας μέσῳ ἀξίων ἐμπιστοσύνης ἀνθρωπιστικῶν καί φιλανθρωπικῶν  ὀργανισμῶν πού συνδέονται μέ τήν Ἐκκλησία, οἱ ὁποῖοι θά βοηθήσουν ἄμεσα τούς ἀνθρώπους μέ τίς μεγαλύτερες ἀνάγκες. Καθώς πλησιάζει ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή, καί θά κληθοῦμε ἀπό τήν Ἐκκλησία νά ἐπιδείξουμε μεγαλύτερη εὐαισθησία στίς ἀνάγκες τῶν συνανθρώπων μας, εὔχομαι ὁ κάθε Χριστιανός νά ἀπαντήσῃ γενναιόδωρα σ’ αὐτή τήν ἰδιαίτερη ἔκκληση προσφέροντας στό Relief Fund for the People of Greece τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς.

Εὐχόμενος καί προσευχόμενος πατρικά γιά σᾶς καί τίς οἰκογένειές σας ὥστε  αὐτή ἡ περίοδος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς νά εἶναι πληρέστερη πνευματικῶν ἀνταμοιβῶν λόγῳ τῆς ἀγάπης καί γενναιοδωρίας σας, διατελῶ

Μέ πατρική ἀγάπη
† ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

Ὅλες οἱ εἰσφορές πρέπει νά ἀποστέλλονται στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀμερικῆς, 8 East 79th Street, New York, NY 10075, μέ τήν ἔνδειξηRelief Fund for the People of Greece.