Εγκύκλιος για την Κυριακή AHEPA

Ελληνικά English

Ἀρ.Πρωτ. 56/2020

17 Μαΐου 2020

Κυριακὴ τῆς Α.Χ.Ε.Π.Α.

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶνΚοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Διακεκριμένους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴνΝεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

Χριστὸς Ἀνέστη! Christ is Risen!

Ἐκ μέρους τῆς μεγάλης οἰκογένειας τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, ἐκφράζω θερμὰ συγχαρητήρια καὶ πολλές εὐχές πρὸς ὅλα τὰ ἀξιόλογα καὶ λίαν ἀγαπητὰ μέλη τῆς Ἑλληνοαμερικανικῆς Ἐκπαιδευτικῆς καὶ Προοδευτικῆς Ὀργάνωσης (ΑΧΕΠΑ), ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς Κυριακῆς ἡ ὁποία εἶναι ἀφιερωμένη σὲ αὐτήν.

Αὐτὸ τὸ ἔτος, ἐξαιτίας τῆς λοιμικῆς πανδημίας COVID-19 δὲ μποροῦμε ὅπως ἄλλες χρονιές, νὰ ὀργανώσουμε κατάλληλες ἐκδηλώσεις γιὰ τὴν προβολὴ τῆς σημαντικῆς ἀποστολῆς τῆς ΑΧΕΠΑ, μποροῦμε ὅμως ὁλοθύμως νὰ θυμηθοῦμε τὸ ἔργο τῆς ΑΧΕΠΑ, ποὺ γιὰ σχεδὸν ἕναν αἰώνα σηματοδοτεῖ τὴν ἑλληνο-αμερικανικὴ ἱστορία στὶς ΗΠΑ ἀλλὰ καὶ σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο. Ἡ ΑΧΕΠΑ ἀποτέλεσε πάντοτε ἕναν ἀπὸ τοὺς βασικοὺς πυλῶνες τῆς Ὁμογένειας, εἴτε κατὰ τὴν περίοδο τῶν ἀντιμεταναστευτικῶν ἐπιθέσεων ὡς ἀρωγὸς στὴν προστασία τῆς ἑλληνο-ορθοδόξου πίστεως, εἴτε στὴν κατασκευὴ καὶ λειτουργία νοσοκομειακῶν καὶ φιλανθρωπικῶν ἐγκαταστάσεων, ἐδῶ καὶ στὴν Ἑλλάδα, εἴτε στὴν ὑποστήριξη τῆς ἐλευθερίας τῆς Ἑλλάδας καὶ εἰδικότερα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Κατὰ τὴ δύσκολη αὐτὴ περίοδο, ἡ ΑΧΕΠΑ μὲ τὰ παραρτήματά της σὲ ὅλη τὴν Ἀμερικὴ βοηθάει στὴν ἀντιμετώπιση τῆς κρίσης ποὺ βιώνουμε. Εἴμαστε εὐγνώμονες γιὰ τὴν ἀσταμάτητη αὐτὴ προσφορά της! Μαζὶ θὰ ξεπεράσουμε τὴν κρίση καὶ θὰ δουλέψουμε στὸ μέλλον, ἀκόμη περισσότερο, γιὰ τὴν πρόοδο τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν κοινοτήτων μας, ἐκπληρώνοντας μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο τοὺς σκοποὺς τῆς ΑΧΕΠΑ.

Εὔχομαι ὁ Θεὸς νὰ εὐλογεῖ πάντοτε τὴν Ἑλληνοαμερικανικὴ Ἐκπαιδευτικὴ καὶ Προοδευτικὴ Ὀργάνωση, τὰ παραρτήματα καὶ τὶς οἰκογένειες τῶν μελῶν της, ἐπιδαψιλεύοντας ὑγεία, ἀσφάλεια καὶ ἔτη πολλά.

Μετὰ πατρικῆς ἀγάπης ἐν τῷ ἀναστάντι Χριστῷ,

Ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος

 

Archbishop News