Ἀρχιεπισκοπικὴ Ἐγκύκλιος γιὰ τὴν Κυριακὴ τῆς ΑΧΕΠΑ

Ελληνικά English

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ἀριθμ. Πρωτ. 130/2024

Ἀρχιεπισκοπικὴ Ἐγκύκλιος γιὰ τὴν Κυριακὴ τῆς ΑΧΕΠΑ.

19 Μαΐου 2024

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Χριστῷ,

Χριστὸς ἀνέστη!

Κατὰ τὴ σημερινὴ Κυριακὴ τῆς ΑΧΕΠΑ, ὅπου τὸ πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπσικοπῆς Ἀμερικῆς ἑορτάζει τὴν Ἀμερικανικὴ Ἑλληνικὴ Ἐκπαιδευτικὴ καὶ Προοδευτικὴ Ἕνωση, ἂς ἀναπέμψουμε εὐχαριστίες στὸ Θεὸ γιὰ τὴ διαχρονικὴ ἀφοσίωση τῆς ΑΧΕΠΑ πρὸς ὅφελος τοῦ ἁπανταχοῦ ἑλληνισμοῦ. Διότι ἡ ΑΧΕΠΑ δὲν ἀποτελεῖ μόνο ἕνα βασικὸ ὑποστηρικτὴ τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἀλλὰ τόσο τὰ μέλη, ὅσο καὶ οἱ φίλοι τῆς ΑΧΕΠΑ ὑποστηρίζουν ἀποτελεσματικὰ τὶς θέσεις τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Κύπρου στὰ πολιτικὰ δρώμενα τῶν Η.Π.Α. Εἰδικὰ ἐφέτος, κατὰ τὴν ἐπέτειο τῶν πενήντα ἐτῶν ἀπὸ τὴν τραγική, ἄδικη καὶ παράνομη τουρκικὴ εἰσβολὴ στὴ μεγαλόνησο τῆς Κύπρου, ἡ φωνὴ τῆς ΑΧΕΠΑ χρειάζεται νὰ ἀκούγεται περισσότερο ἀπὸ ποτέ.

Τὰ μέλη τῆς ΑΧΕΠΑ εἶναι πιστὰ μέλη τῶν ἐκκλησιαστικῶν μας κοινοτήτων. Ἀνήκουν στὶς οἰκογένειές μας καὶ εἶναι ἀγαπημένα πρόσωπα ὅλων μας. Ἰδοὺ γιατί ἀφιερώσαμε τὴν τρίτη Κυριακὴ τοῦ Μαΐου στὴν ΑΧΕΠΑ, δείχνοντας τὴν ἐκτίμησή μας σὲ ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἕλληνες τῆς διασπορᾶς, ἀναγνωρίζοντας τὴν προσφορά τους στὴν Ὁμογένεια καὶ τὸν ἑλληνισμό.

Μὲ τὴν εὐκαιρία αὐτή, λοιπόν, ἂς τιμήσουμε τὴν ὀργάνωση τῆς ΑΧΕΠΑ σὲ ὅλες τὶς κοινότητες τῆς χώρας, ἑορτάζοντας τὴν ἱστορικὴ καὶ διαχρονικὴ συμβολή της στὴν ἑλληνοαμερικανικὴ ἐμπερία, μὲ ἐκτίμηση καὶ εὐγνωμοσύνη γιὰ τὴν προσφορά της στὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν Ὁμογένεια.

Χριστὸς ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!

Μετὰ πατρικῆς ἐν Κυρίῳ ἀναστάντι ἀγάπης,

† ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος

Archbishop News