Ποιμαντορικὴ καὶ Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν ἑορτὴ τῶν ἁγίων ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ

Ελληνικά English

Ἀριθ. Πρωτ. 251/2021

31 Ὀκτωβρίου 2021

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

«Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα, ἥτις ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη ἐν ἐπαγγελίᾳ,
ἵνα εὖ σοι γένηται καὶ ἔσῃ μακροχρόνιος ἐπὶ τῆς γῆς»  (Πρὸς Ἐφεσίους 6:3-4).

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Χριστῷ,

Σήμερα, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν προστάτων τῆς Ἐθνικῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος, τῶν Ἁγίων καὶ θαυματουργῶν Ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ, ἡ ὁποία τυγχάνει τὴν πρώτη Νοεμβρίου κάθε ἔτους,  ἔχουμε τὴν ἰδιαίτερη χαρὰ καὶ εὐλογία τῆς ποιμαντικῆς ἐπισκέψεως στὴ χώρα μας τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου. Παντοῦ σὲ ὅλη τὴ χώρα, οἱ κατὰ τόπους ἀδελφότητες τῆς Φιλοπτώχου ἀφιερώνουν τὸ σημερινὸ ἔρανο γιὰ τὶς ἀνάγκες καὶ τὴν ὑποστήριξη τῶν φιλανθρωπικῶν δράσεων τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Ἂς τιμήσουμε, λοιπόν, τὴν παρουσία τοῦ Πνευματικοῦ μας Πατέρα στὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς καὶ μαζί του νὰ τιμήσουμε τὴ Μητέρα μας, τὴ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, δράττοντας τῆς ἐπαγγελίας τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ, ὅπως μᾶς συμβούλευσε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Διότι ἡ παραπάνω ἐντολὴ δὲν εἶναι μόνο ἡ πρώτη ἐντολὴ μετ᾽ ἐπαγγελίας, ἀλλὰ μιὰ ἐντολὴ προτρεπτική, καθὼς ἀκοῦμε «Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴ μητέρα σου» καὶ ὄχι «δὲν πρέπει νὰ κάνεις αὐτὸ ἢ τὸ ἄλλο».

Καὶ ὅταν τιμοῦμε τὸν Πνευματικό μας Πατέρα καὶ τὴ Μητέρα Ἐκκλησία, ἔρχεται πλούσια ἡ εὐλογία τοῦ Παντοδύναμου Θεοῦ στὸ Γένος μας καὶ σὲ ὅλες τὶς κοινότητές μας. Ὑποστηρίζουμε μὲ τὴ συνεισφορά μας τὶς φιλανθρωπικὲς δράσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, δράσεις πολυεπίπεδης προσφορᾶς σὲ ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἔχουν ἀνάγκη, οἱ ὁποῖοι βρίσκονται στὴν ἄλλη πλευρὰ τοῦ ὠκεανοῦ καὶ ἴσως ποτὲ νὰ μὴ καταφέρουμε νὰ τοὺς συναντήσουμε ἀπὸ κοντά, ἀλλὰ μὲ τοὺς ὁποίους σίγουρα θὰ βρεθοῦμε μαζὶ στὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 

Αὐτὴ τὴν Κυριακή, μὲ πρῶτες τὶς κατὰ τόπους Ἀδελφότητες τῆς Φιλοπτώχου, καλῶ καθένα ἀπὸ ἐσᾶς νὰ δείξει τὴν τιμὴ γιὰ τὸν ἐν Χριστῷ Πατέρα μας καὶ γιὰ τὴ Μητέρα τῆς ὀρθόδοξης πίστης μας. Σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὴν ἀγάπη ποὺ δείχνετε πρὸς τὸ πρόσωπο τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίου, ἐκφράζοντας τὴ μεγάλη εὐγνωμοσύνη τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν ὑποστήριξή σας σὲ ὅλες τὶς καίριες δράσεις της.

Μετὰ τῆς πατρικῆς ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ ἀγάπης,

 

† ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος

Archbishop News