Ἀρχιεπισκοπικὴ Ἐγκύκλιος γιὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Mεγάλου Φωτίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως

Ελληνικά English

Ἀριθμ. Πρωτ. 28/2023

 

Ἀρχιεπισκοπικὴ Ἐγκύκλιος γιὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ

Mεγάλου Φωτίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.

 

6 Φεβρουαρίου 2023

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

«Ἄγγελος ἐξ ἀνθρώπων, ἀνεδείχθης ὦ Πάτερ» (Οἶκος τοῦ ὄρθρου τῆς ἑορτῆς).

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Χριστῷ,

Ὁ Mέγας Φώτιος, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ἀποτέλεσε ἕναν πραγματικὸ ἀγγελιοφόρο τοῦ Θεοῦ, ὡς «ἄγγελος ἐξ ἀνθρώπων». Ἡ ὑπεράσπιση τῆς ὀρθοδόξου πίστεως ἀπέναντι στοὺς ἐχθρούς της πρὸς κάθε κατεύθυνση, μαζὶ μὲ τὸν ἱεραποστολικό του ζῆλο, ὁ ὁποῖος βασιζόταν στὴν εὐρυμάθειά του, τὸν ἔκαναν διάσημο στὴν ἐποχή του ἀλλὰ καὶ στόχο τῶν ἀντιπάλων του. Ἔζησε ὡς ἄνθρωπος τῆς ἐποχῆς του, ἀλλὰ ἀποτελεῖ πρότυπο γιὰ τοὺς ἀνθρώπους κάθε ἐποχῆς. Τὰ τροπάρια τῆς ἀκολουθίας τοῦ ὄρθρου τῆς ἑορτῆς του τὸν ἐξυμνοῦν μὲ ἀκρίβεια γιὰ τὰ πολλά του χαρίσματα χωρὶς νὰ ὑπερβάλλουν στὸ παραμικρό.

Εἶναι ὁ ἅγιος ἐκεῖνος στὸν ὁποῖο εἶναι ἀφιερωμένο τὸ ἐθνικὸ προσκύνημα τοῦ Ἱεροῦ Φωτίου. Αὐτὸ τὸ ἔτος ἑορτάζουμε τὴ τεσσαρακοστὴ ἐπέτειο ἀπὸ τὴν ἵδρυση αὐτοῦ τοῦ προσκυνήματος, ὡς ἐθνικοῦ καθιδρύματος τῆς Ἱερᾶς μας Ἀρχιεπισκοπῆς καὶ εἴμαστε ὑπερήφανοι γιὰ αὐτό. Ὁ ἀείμνηστος ἀρχιεπίσκοπος Ἰάκωβος ἡγήθηκε τῶν προσπαθειῶν γιὰ τὴν ἵδρυση τοῦ προσκυνήματος στὸν Ἅγ. Αὐγουστῖνο στὴ Φλώριδα, μαζὶ μὲ τὴν ἡγεσία καὶ τὰ μέλη τῶν τοπικῶν κοινοτήτων. Ἡ ἀγορὰ τῆς οἰκίας Ἀβέρο τὸ ἔτος 1966 ὁδήγησε στὴν ἵδρυση τοῦ πρώτου ἐθνικοῦ προσκηνύματος τῆς Ἱερᾶς μας Ἀρχιεπισκοπῆς τὸ 1982. Χιλιάδες ἐπισκέπτες καὶ προσκυνητὲς ἐπισκέπτονται κάθε χρόνο τὸ ἱερὸ αὐτὸ προσκήνυμα γιὰ νὰ μάθουν καὶ νὰ ἐντρυφήσουν στὴν ἱστορία τῶν ἑλλήνων τῆς Ἀμερικῆς. Κατὰ τὴ τεσσαρακοστὴ ἐπέτειο ἀπὸ τὴν ἵδρυση τοῦ προσκυνήματος εἴμαστε ἕτοιμοι γιὰ τὸ νέο Σύνταγμά μας.

Ὁ ἅγιος Φώτιος δικαίως τιμᾶται στὸ ἐθνικὸ προσκύνημα αὐτό, γιατὶ ἦταν πράγματι ὁ ἀγγελιοφόρος τοῦ εὐαγγελικοῦ μηνύματος ὡς «ἄγγελος ἐξ ἀνθρώπων», ὅπως τὸ τροπάριο ἀναφέρει. Ἂς ὑποστηρίξουμε μὲ κάθε τρόπο τὸ καθίδρυμα αὐτὲ μὲ δωρεὲς καὶ ὀργανώνοντας ἐπισκέψεις στὸ χῶρο τοῦ προσκυνήματος. Ἔτσι εἴμαστε σίγουροι ὅτι συνεχίζουμε τὸ ὅραμα τοῦ μεγάλου αὐτοῦ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, διαδίδοντας τὸ εὐαγγέλιο σὲ ὅλο τὸν κόσμο, ἐνθυμούμενοι πάντοτε τοὺς προγόνους μας ὡς ἀληθινοὺς πνευματικοὺς γίγαντες ποὺ ἐργάστηκαν πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς καὶ ἀποτελοῦν τὸ στερεὸ θεμέλιο γιὰ τὴν ἱστορικὴ συνέχειά μας.

Μετὰ πατρικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης,

† ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος

Archbishop News