Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μηδείας κ. Ἀπόστολος (κατὰ κόσμον Εὐάγγελος), ἐγεννήθη εἰς Ρόδον ἐκ τῶν Ἰωάννου καὶ Στεργίας Κουφαλάκη. Τὰς ἐγκυκλίους σπουδὰς του ἐπεράτωσε εἰς τὴν γενέτειρὰν του καὶ εἰς τὴν Πατμιάδαν Ἐκκλησιαστικὴν Σχολήν. Τὸ ἔτος 1993 ἐκάρη Μοναχὸς εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Παναγίας Παραμυθίας Ρόδου λαβών τὸ ὄνομα Ἀπόστολος. Τὸ ἴδιον ἔτος ἐχειροτονήθη Διάκονος ὑπὸ τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ρόδου κυροῦ Ἀποστόλου. Τὸ ἔτος 1996 ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος ὑπὸ τοῦ ἰδίου Ἀρχιερέως καὶ ἐχειροθετήθη εἰς Ἀρχιμανδρίτην. Ἐσπούδασεν τὴν ἱερὰν ἐπιστήμην εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἐξ ἧς ἀπεφοίτησε τὸ ἔτος 2000. Κατόπιν ἀδείας καὶ εὐλογίας τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ρόδου κυροῦ Ἀποστόλου τοῦ καὶ γέροντὸς του, τὸν Ὀκτώβριον τοῦ 2001, μετέβη εἰς ΗΠΑ διὰ περαιτέρω θεολογικάς σπουδάς. Τὸν Μάϊον τοῦ 2004 γίνεται κάτοχος τοῦ Master of Sacred Theology τῆς Θεολογικῆς Σχόλης τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Βοστώνης.

Κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν μεταπτυχιακῶν σπουδῶν του εἰς τὴν Βοστώνη, ὑπηρέτησεν τὶς κοινότητες τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Μπρόκτον, Ἁγίου Γεωργίου Σάουθμπριτζ καὶ Ἁγίων Ἀναργύρων Μάλμπορο. Τὸν Μάρτιον τοῦ 2004 διωρίσθη ὑπὸ τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Γέροντος Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς μεγαλωνύμου κοινότητος τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου καὶ Ἁγίας Αἰκατερίνης Ἀστόριας, τὴν ὁποίαν διηκόνησεν ἐν ἀφοσιώσει, ἐπιτελέσας πλούσιον πνευματικὸν ἔργον. Τὸν Μάρτιον τοῦ 2009 διωρίσθη, ὑπὸ τοῦ Σεβ. Γέροντος Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, διευθυντὴς τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς εἰς Ἀστόρια. Τὸν Νοέμβριον τοῦ 2011, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἁγίου Φραγκίσκου κ. Γερασίμου, ἀνέλαβε καθήκοντα Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἁγίου Φραγκίσκου.

Τὴν 28ην Νοεμβρίου 2014 ἐξελέγη, ὑπὸ τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, βοηθὸς Ἐπίσκοπος παρὰ τῷ Σεβασμιωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ Γέροντι Ἀμερικῆς κ. Δημητρίῳ, ὑπὸ τὸν τίτλον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Μηδείας. Ἐχειροτονήθη τὴν 20ην Δεκεμβρίου εἰς τὸν Ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναὸν Ἁγίας Τριάδος Νέας Υόρκης ὑπὸ τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Γέροντος Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, συνεχίζων τὰ καθήκοντα αὐτοῦ ὡς Πρωτοσυγκελλεύοντος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἁγίου Φραγκίσκου.

Ονομαστική: 30 Ιούνιος


Members of the Holy Eparchial Synod Members of the Holy Eparchial Synod

His Eminence Archbishop Elpidophoros of America

Consecration date: March 01, 2011
Name day: November 2

His Eminence Metropolitan Methodios of Boston

Consecration date: April 08, 1984
Name day: June 14

His Eminence Metropolitan Isaiah of Denver

Consecration date: May 25, 1986
Name day: May 9

His Eminence Metropolitan Alexios of Atlanta

Consecration date: May 17, 1987
Name day: March 17

His Eminence Metropolitan Nicholas of Detroit

Consecration date: April 03, 1999
Name day: December 6

His Eminence Metropolitan Savas of Pittsburgh

Consecration date: February 02, 2002
Name day: December 5

His Eminence Metropolitan Gerasimos of San Francisco

Consecration date: February 09, 2002
Name day: October 20

His Eminence Metropolitan Nathanael of Chicago

Consecration date: March 17, 2018
Name day: June 11

Auxiliary Bishops of the Greek Orthodox Archdiocese of America Auxiliary Bishops of the Greek Orthodox Archdiocese of America

His Grace Bishop Demetrios of Mokissos

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: December 09, 2006
Name day: October 26

His Grace Bishop Sevastianos of Zela

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: December 17, 2011
Name day: December 18

His Grace Bishop Apostolos of Medeia

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: December 20, 2014
Name day: June 30

His Grace Bishop Joachim of Amissos

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: December 22, 2019
Name day: September 9

His Grace Bishop Spyridon of Amastris

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: November 14, 2020
Name day: December 12

His Grace Bishop Timothy of Hexamilion

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: December 05, 2020
Name day: January 22

His Grace Bishop Ioannis of Phocaea

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: December 19, 2020

Retired Metropolitans and Bishops of the Greek Orthodox Archdiocese of America Retired Metropolitans and Bishops of the Greek Orthodox Archdiocese of America

His Eminence Archbishop Demetrios

Consecration date: September 17, 1967
Name day: October 26

His Eminence Metropolitan Spyridon

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: May 01, 1985
Name day: December 12

His Grace Bishop Dimitrios of Xanthos

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: May 30, 1998
Name day: October 26

His Grace Bishop Andonios of Phasiane

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: February 23, 2002
Name day: January 17