Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πιττσβούργου κ. Σάββας (Ζεμπιλλᾶς) ἐγεννήθη ἐν Gary, Indiana τήν 11ην Ἰουνίου 1957, ἒνθα ὡλοκλήρωσε τάς ἐγκυκλίους αὐτοῦ σπουδάς. Τό 1979 ἀπεφοίτησεν ἐκ τοῦ ἐν Colby Waterville, Maine Κολλεγίου, μέ πτυχίον ΒΑ Φιλοσοφίας καί Ἀγγλικῆς Φιλολογίας. Ἐνεγράφη εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης, ἐκ τῆς ὁποίας ἀπεφοίτησε τό ἒτος 1984 μέ πτυχίον Μάστερ Θεολογίας μετά ἀνωτάτων διακρίσεων, καί ἐν συνεχείᾳ ἐπραγματοποίησεν ἐπί ἑξαετίαν ἀκαδημαϊκάς σπουδάς εἰς τό Πανεπιστήμιον Oxford τῆς Ἀγγλίας. Ἐχειροτονήθη εἰς διάκονον τήν 21ην Νοεμβρίου 1992 καί εἰς Πρεσβύτερον τήν 8ην Ἰανουαρίου 1995. Ἐξελέγη Βοηθός Ἐπίσκοπος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου τήν 11ην Δεκεμβρίου 2001 ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὡς Ἐπίσκοπος Τρῳάδος, ἡ δέ χειροτονία του ἐτελέσθη τήν 2αν Φεβρουαρίου 2002 ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ τῆς Ἁγίας Τριάδος Νέας Ὑόρκης. Ὑπηρέτησεν ὡς Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς ἐπί δέκα ἔτη, καί ἐπί δύο ἔτη ὡς Διευθυντής τοῦ Τμήματος Ἐκκλησία, Κοινωνία και Πολιτισμός. Τήν 3ην Νοεμβρίου 2011 ἐξελέγη Μητροπολίτης Πιττσβούργου ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, εἰς διαδοχήν τοῦ συνταξιοδοτηθέντος Μητροπολίτου Πιττσβούργου κ. Μαξίμου, καί τήν 8ην Δεκεμβρίου 2011 ἐνεθρονίσθη ὡς Μητροπολίτης Πιττσβούργου ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου.

Metropolis of Pittsburgh Website: http://pittsburgh.goarch.org/

Ονομαστική: 5 Δεκεμβρίου


Members of the Holy Eparchial Synod Members of the Holy Eparchial Synod

His Eminence Archbishop Elpidophoros of America

Consecration date: March 01, 2011
Name day: November 2

His Eminence Metropolitan Methodios of Boston

Consecration date: April 08, 1984
Name day: June 14

His Eminence Metropolitan Isaiah of Denver

Consecration date: May 25, 1986
Name day: May 9

His Eminence Metropolitan Alexios of Atlanta

Consecration date: May 17, 1987
Name day: March 17

His Eminence Metropolitan Nicholas of Detroit

Consecration date: April 03, 1999
Name day: December 6

His Eminence Metropolitan Savas of Pittsburgh

Consecration date: February 02, 2002
Name day: December 5

His Eminence Metropolitan Gerasimos of San Francisco

Consecration date: February 09, 2002
Name day: October 20

His Eminence Metropolitan Nathanael of Chicago

Consecration date: March 17, 2018
Name day: June 11

Auxiliary Bishops of the Greek Orthodox Archdiocese of America Auxiliary Bishops of the Greek Orthodox Archdiocese of America

His Grace Bishop Demetrios of Mokissos

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: December 09, 2006
Name day: October 26

His Grace Bishop Sevastianos of Zela

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: December 17, 2011
Name day: December 18

His Grace Bishop Apostolos of Medeia

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: December 20, 2014
Name day: June 30

His Grace Bishop Joachim of Amissos

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: December 22, 2019
Name day: September 9

Retired Metropolitans and Bishops of the Greek Orthodox Archdiocese of America Retired Metropolitans and Bishops of the Greek Orthodox Archdiocese of America

His Eminence Archbishop Demetrios

Consecration date: September 17, 1967
Name day: October 26

His Eminence Metropolitan Spyridon

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: May 01, 1985
Name day: December 12

His Grace Bishop Dimitrios of Xanthos

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: May 30, 1998
Name day: October 26

His Grace Bishop Andonios of Phasiane

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: February 23, 2002
Name day: January 17