Aρ. Πρωτ. 122/02

25 Δεκεμβρίου 2002

Εορτή Χριστουγέννων

Πρoς τους Σεβασμιωτάτους και Θεοφιλεστάτους Αρχιερείς, τους Ευλαβεστάτους Ιερείς και Διακόνους, τους Μοναχούς και Μοναχές, τους Προέδρους και Μέλη των Κοινοτικών Συμβουλίων, τα Ημερήσια και Απογευματινά Σχολεία, τις Φιλοπτώχους Αδελφότητες, την Νεολαία, τις Ελληνορθόδοξες Οργανώσεις και ολόκληρο το Χριστεπώνυμον πλήρωμα τη Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής.

Αδελφοί και Αδελφές εν Χριστώ,

Σας απευθύνω τον χαιρετισμό μου επί τη χαρμοσύνω εορτή της Γεννήσεως του Κυρίου μας και Σωτήρος Ιησού Χριστού, ενός μοναδικού θαύματος το οποίο συνέβη δύο χιλιετηρίδες πριν, αφήνοντας την ανεξίτηλη σφραγίδα του στο ανθρώπινο γένος και ολόκληρη την κτίση. Διότι κατά την ιερά και εξαίσια αυτή ημέρα στην Βηθλεέμ ο Θεός συγκατέβη και εσαρκώθη λόγω της απέραντης αγάπης Του για μας, η Παρθένος Μαρία εγέννησε τον Σαρκωθέντα Λόγο, και το δώρο της σωτηρίας του κόσμου απεκαλύφθη στην ανθρωπότητα στο πλήρωμα του χρόνου.

Η γέννηση του Χριστού, την οποία είχαν προβλέψει αιώνες πριν οι προφήτες, είναι γεγονός κοσμογονικής σημασίας, το οποίο επηρέασε τους λαούς όλων των χωρών και πολιτισμών και επέδρασε στην τάξη και το μέλλον όλων των ορατών και αοράτων πραγμάτων. Εδώ δεν επρόκειτο για μια συνηθισμένη γέννηση. Ο Δημιουργός της Κτίσεως εισήλθε στον ορατό κόσμο διά της Θεοτόκου. Ο Βασιλεύς των Βασιλέων και Κύριος των Κυρίων «σάρξ εγένετο» (Ιωάν. 1:14) αρχίζοντας τη ζωή Του ανάμεσά μας μ’ έναν εκπληκτικά ταπεινό τρόπο.

Πρέπει να διερωτώμεθα σχετικά με αυτό τον ταπεινό τρόπο με τον οποίο άρχισε την σαρκωμένη ζωή Του ο Κύριός μας. Παρά την ισχύ και την δόξα Του, επέλεξε να εισέλθη στην ανθρώπινη ζωή στο πιο αδύναμο και ευαίσθητο στάδιό της, το νηπιακό. Εγεννήθη κάτω από αφιλόξενες συνθήκες σ’ ένα σταύλο περιτριγυρισμένος από ζώα, μακριά από την άνεση του σπιτιού και της οικογενείας. Επίσης, στην αρχή της ζωής Του έγινε πρόσφυγας και βρέθηκε με την Μητέρα Του και τον Ιωσήφ στην Αίγυπτο, χώρα εξορίας.

Ο τρόπος κατά τον οποίον ο Χριστός εσαρκώθη μας φανερώνει πράγματι την τεραστία δύναμη και αγάπη του Θεού. Δεν εφοβήθη να εμφανισθή στη γη κάτω από τις πιο ταπεινωτικές συνθήκες, «και είδομεν αυτόν και ουκ είχεν είδος ουδέ κάλλος» (Ησ. 53:3). Εν μέσω ενός απειλητικού και χαώδους κόσμου κατέστη απόλυτος κυρίαρχος του θεϊκού σχεδίου Του για τη σωτηρία μας. Θα συγκατέβαινε να τραυματισθή για τις ανομίες μας και να συντριβή για τις αμαρτίες μας (Ησαϊας 53:5) αλλά μέσω της ενδόξου δυνάμεως της Αναστάσεώς Του θα μας οδηγούσε από τον θάνατο στη ζωή.

Ο σύγχρονος κόσμος μας δεν είναι λιγότερο απειλητικός. Μπορεί να απολαμβάνουμε τα πλεονεκτήματα της μοντέρνας τεχνολογίας, την υψηλή ποιότητα ζωής και τα ωφέλη της ελευθέρας κοινωνίας. Όμως, καθώς διαπιστώνουμε μέρα με την ημέρα, ζούμε σ’ έναν κόσμο φθαρμένο από την τρομοκρατία και τον πόλεμο, βασανισμένο από την πείνα και την αρρώστια και μολυσμένο από την αμαρτία η οποία καταστρέφει σχέσεις και ζωές. Αλλά μπορούμε να ανακτήσουμε τις δυνάμεις μας αναλογιζόμενοι ότι Εκείνος που ήταν απόλυτος κυρίαρχος του χρόνου και της ιστορίας καθώς ερχόταν στον κόσμο αυτό ως βρέφος, είναι εκείνος στου Οποίου τα χέρια βρίσκεται η ζωή μας. Στη χειρότερη περίπτωση, δεν έχουμε έναν Θεό «μη δυνάμενον συμπαθήσαι ταις ασθενείαις ημών» αλλά ένα Θεό «πεπειρασμένον κατά πάντα καθ’ ομοιότητα χωρίς αμαρτίας» (Εβρ. 4:15). Αυτός είναι ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού, ο Οποίος ήλθε για να είναι μαζί μας και εν μέσω των αδυναμιών, προσπαθειών, ακόμη και του θανάτου, φανερώνει την άνωθεν δύναμη η οποία προσφέρεται στους πιστεύοντες.

Μέσω του εορτασμού των Χριστουγέννων, αυτής της μεγάλης και θαυμαστής Εορτής της Εκκλησίας μας είθε ο Θεός να μας ενδυναμώνη εν πίστει και ελπίδι για να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις του κόσμου μας. Είθε η προσωπική μας μαρτυρία της Σαρκώσεως του Χριστού να χαρίση την αλήθεια της ζωής και της σωτηρίας σε όλους. Είθε η ειρήνη, χαρά και παρουσία του Κυρίου μας να είναι στοιχείο της ζωής όλων σας πάντοτε αλλά ιδιαίτερα κατά το ανατέλλον νέον έτος. Καλά Χριστούγεννα κι’ ευλογημένο το 2003.

Με πατρική εν Χριστώ αγάπη,

+ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος