Ελληνικά English

Ἀριθμός Πρωτοκόλλου: 42  / 18

 

8 Ἀπριλίου 2018

Ἅγιον Πάσχα

Ἑορτή ἑορτῶν

 

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Χριστός Ἀνέστη!

Καθώς σήμερα ψάλλουμε «Ἀναστάσεως Ἡμέρα καί λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει», δοξάζουμε τόν Θεό διότι αὐτή εἶναι Ἡμέρα ζωῆς καί χαρᾶς. Ὁ Ἀναστάς Κύριός μας θριάμβευσε ἐπί τοῦ θανάτου. Μέ τήν ἔνδοξη Ἀνάστασή Του, ὁ Χριστός ἀπέδειξε τήν ἀπεριόριστη δύναμη τοῦ Θεοῦ ὡς Πηγῆς τῆς ζωῆς. Λόγῳ τῆς ἀγάπης Του γιά μᾶς, μᾶς μετέφερε ἀπό τόν θάνατο στή ζωή καί ἀπό τήν γῆ στόν Οὐρανό. Ἡ ζωή ἀποκαθίσταται πλήρως ἀπό τόν Δημιουργό μας σέ ὅλα γιά τά ὁποῖα εἶχε ἐξ’ ἀρχῆς προορισθῇ! Ἡ ἄφθονη καί αἰώνια ζωή εἶναι δική μας.

            Ὁ Ἀναστάς Κύριος στέκεται ἐνώπιόν μας αὐτή τήν ἱερωτάτη ἡμέρα λέγοντας Ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καί ἡ ζωή· ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ κἄν ἀποθάνῃ ζήσεται (Ἰωάν. 11:25-26).  Ἐδῶ ἀποκαλύφθηκε ἡ ζωή πέραν τοῦ τάφου. Ὁ φόβος τοῦ θανάτου νικήθηκε ἀπό τό φῶς καί τή δύναμη τῆς Ἀναστάσεως. Μέσα στό ἔνδοξο αὐτό φῶς, διερωτώμεθα μαζί μέ τόν Ἅγιο Παῦλο: ποῦ σου, θάνατε, τό νῖκος; ποῦ σου, θάνατε, τό κέντρον; (Α’Κορ., 15:55). Διακηρύσ-σουμε τή χαρά μας διότι πρέπει τό φθαρτόν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀφθαρσίαν καί τό θνητόν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀθανασίαν (Α΄Κορ., 15:53). Τώρα ἡ σωτηρία, ἡ δύναμη καί ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἦλθε· γι’αὐτό καί θά ζήσουμε αἰώνια.

            Μέ τίς εὐλογίες τοῦ Πάσχα, τῆς Ἑορτῆς ἑορτῶν, μέ τίς ὑποσχέσεις γιά τή δική μας ἀνάσταση καί αἰώνια ζωή, βλέπουμε νά μεταμορφώνεται καί ἡ γήϊνη ζωή μας. Μᾶς προσφέρεται μιά ζωή ἄφθονη, πλήρης καί γεμάτη νόημα. Καλούμεθα ἀπό τόν Ἀναστάντα Κύριο νά ἀγκαλιάσουμε αὐτή τή ζωή. Μέσα ἀπό τήν πίστη μας σέ Ἐκεῖνον καί τή δύναμη τῆς Ἀναστάσεως, εἴμεθα καινούργια κτίση. Οἱ ζωές μας μεταμορφώνονται , καθώς τά παλαιά παρέρχονται καί τά πάντα γίνονται νέα (Β΄Κορ., 5:17).  Σήμερα καλούμεθα νά ἐνδυθοῦμε τόν νέο, τόν καινόν ἄνθρωπον τόν κατά Θεόν κτισθέντα ἐν δικαιοσύνῃ καί ὁσιότητι (Ἐφεσ. 4:24).

            Ἡ ἀπάντησή μας σ’ αὐτό τό δῶρο τῆς ζωῆς εἶναι λατρεία καί δοξολογία. Εἴδαμε τήν Ἀνάσταση. Ζήσαμε τήν πραγματοποίηση τοῦ ἀδύνατου. Ἔχουμε ἐμπειρία τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ, προσκυνοῦμε μέ χαρά Ἐκεῖνον ὁ Ὁποῖος πάτησε τόν θάνατο καί μᾶς χαρίζει ζωή. Εἴθε αὐτή ἡ Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Πάσχα νά εἶναι πλήρης χαρᾶς καί φωτός. Εἴθε ἡ ἐν Χριστῷ ἀδελφοσύνη μας νά λάμψῃ στίς ἐνορίες καί στά σπίτια σας καί εἴθε ἡ ἀληθινή καί ἄφθονη ζωή πού μᾶς χαρίζεται μέ τήν Ἀνάσταση νά εἶναι ὁρατή σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο!

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι ἀγάπη,

† ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals