ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ἀριθ. Πρωτ.: 04 / 10

13 Ἰανουαρίου 2010

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Μέ μεγάλη θλίψη καί βαθειά συμπάθεια πληροφορηθήκαμε τήν  τραγική εἴδηση περί τοῦ καταστρεπτικοῦ σεισμοῦ ὁ ὁποῖος ἔπληξε χθές τή χώρα τῆς Ἀϊτῆς, προκαλῶντας ἐκτεταμένες ζημίες καί ἀπώλειες τῆς ζωῆς ἀμέτρητων ἀνθρώπων.   Χιλιάδες θεωροῦνται οἱ νεκροί, καί ἀκόμη περισσότεροι ἔχασαν μέλη τῆς οἰκογενείας τους, τά σπίτια καί τίς ἐργασίες τους. Οἱ ὑποδομές καί τά ἱδρύματα τῆς πρωτευούσης, Port-au-Prince - εἶναι πλέον συντρίμμια.

Ἀπαντῶντας σ' αὐτή τήν τραγωδία, παρακαλῶ πρωτίστως  τούς πιστούς τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ἐκκλησίας στήν Ἀμερική νά προσευχηθοῦν ὁλόθερμα γιά τούς ἀνθρώπους τῆς Ἀϊτῆς. Εἴθε νά τούς βοηθήσουμε μέ τίς προσευχές μας ὥστε ν' ἀνακαλύψουν τήν οὐράνια γαλήνη αὐτές τίς ὧρες τῆς ὀδύνης καί τοῦ πόνου, καί εἴθε ν'ἀντλήσουν δύναμη καί ἐλπίδα ἀπό τόν Θεόν μέσῳ τῆς πίστεως καί τῆς διακονίας ἀγάπης καί θεραπείας ἡ ὁποία προσφέρεται ἀπό ὁλόκληρο τόν κόσμο. Ἐπίσης, ἄς προσευχηθοῦμε γιά τούς Ἑλληνορθοδόξους πιστούς καί τίς δύο ἐνορίες τῆς Ἀϊτῆς οἱ ὁποῖες εἶναι ὑπό τήν ποιμαντορία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόρου. Δεόμεθα γιά τήν ἀσφάλεια καί εὐημερία, τήν μαρτυρία πίστεως καί διακονία των αὐτή τή δύσκολη στιγμή.

Παρακαλῶ, ἐπίσης, τίς ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς μας νά περιαγάγουν εἰδικό δίσκο συλλογῆς χρημάτων τήν Κυριακή, 17 Ἰανουαρίου, ὡς ἔνδειξη συμπαραστάσεως στίς ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων τῆς Ἀϊτῆς. Αὐτή ἡ χώρα καί οἱ πολίτες της ἔχουν βιώσει πολυάριθμες τραγωδίες καί δυσχέρειες, ἀλλά αὐτή ἡ φυσική καταστροφή ἔχει δυσχεράνει τίς δυσκολίες λόγῳ τῆς καταστροφῆς νοσοκομείων, σχολείων, ἐκκλησιῶν καί σταθμῶν βοηθείας.

Παρακαλεῖσθε νά ἀποστείλετε τίς προσφορές σας στήν Ἀρχιεπισκοπή πληρωτέες στήν "Greek Orthodox Archdiocese"  μέ τήν ἔνδειξη Haiti Relief Fund (Ταμεῖο Βοηθείας Ἀϊτῆς).         

Εὔχομαι ν' ἀνταποκριθοῦμε σ'αὐτή τήν τεράστια κρίση μέ προσευχή, δῶρα καί διακονία γνωρίζοντας ὅτι ὁ Κύριός μας θά χαρίσῃ συμπόνοια καί θεραπεία μέσῳ τῆς μαρτυρίας τῆς ἀγάπης Του.     

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

+ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος