ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς. Read More

Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν τετάρτη Ἰουλίου.- 2022

Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν τετάρτη Ἰουλίου.- 2022

Αὐτὴ ἡ τετάρτη Ἰουλίου εἶναι ἰδιαίτερα σημαντικὴ γιὰ τὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς. Ἑορτάζουμε τὴν ἀνεξαρτησία αὐτῆς τῆς χώρας ποὺ εἶναι ἡ χώρα τῆς ἐλευθερίας, ἀλλὰ καὶ ἕνα ἐξαιρετικὰ σημαντικὸ σταθμὸ στὴν ἱστορία τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας. Προγραμματίσαμε σήμερα τὰ ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τοῦ ἐθνικοῦ μας προσκηνύματος στὸ παγκόσμιο Κέντρο Ἐμπορίου, ὡς ἀπαρχὴ τῶν ἐκδηλώσεων γιὰ τὴν ἑκατονταετηρίδα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς μας, τῆς πρώτης καὶ σπουδαιότερης ἐπαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στὴ Διασπορά. Read More

Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν ἡμέρα τοῦ πατέρα.

Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν ἡμέρα τοῦ πατέρα.

Κατὰ τὴ σημερινὴ ἡμέρα, ἡ ὁποία εἶναι ἀφιερωμένη στὸν πατέρα, παρακαλῶ ὅλες τὶς κοινότητες τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας, νὰ τιμήσουμε τοὺς «πατέρες» τῶν ἐνοριῶν μας, σὲ ὅλη τὴν Ἀμερική, δηλαδὴ τοὺς κληρικούς μας, οἱ ὁποῖοι μᾶς διακονοῦν θυσιαστικά. Αὐτὴ εἶναι ἡ δεύτερη χρονιά, κατὰ τὴν ὁποία τιμοῦμε τοὺς κληρικοὺς τῆς ἐκκλησίας μας, εἰδικὰ τὴν ἡμέρα αὐτή. Τὸ γεγονὸς δέ, ὅτι ἡ ἑορτὴ συμπίπτει μὲ τὴν Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων δίνει ἰδιαίτερη βαρύτητα γιὰ νὰ τιμήσουμε αὐτοὺς ποὺ ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὀνομάζει «κλητοῖς ἁγίοις» (Ρωμ. 1,7). Read More

Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν Κυριακὴ  τῆς Ἐθνικῆς Ἀδελφότητας τῶν Πρεσβυτερῶν.

Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν Κυριακὴ τῆς Ἐθνικῆς Ἀδελφότητας τῶν Πρεσβυτερῶν.

«Οὗτοι πάντες ἦσαν προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει σὺν γυναιξὶ καὶ Μαρίᾳ τῇ μητρὶ τοῦ ᾿Ιησοῦ καὶ σὺν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ». (Πράξεις 1:14) Ἀφιερώνουμε τὴ σημερινὴ Κυριακὴ στὴν Ἐθνικὴ Ἀδελφότητα τῶν Πρεσβυτερῶν, γιὰ δεύτερη συνεχὴ χρονιὰ ὡς τὴν κοντινότερη Κυριακὴ στὶς 4 Ἰουνίου, ἑορτὴ τῶν ἁγίων ἀδελφῶν τοῦ Λαζάρου, Μάρθας καὶ Μαρίας. Ἔχουμε ἐπιλέξει αὐτὴ τὴν ἑορτὴ γιατὶ ἀντανακλᾶ τὸ ρόλο καὶ τὴν προσφορὰ τῆς κάθε μιᾶς πρεσβυτέρας στὴ διακονία τῆς ἐκκλησίας. Read More

Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν ἁγία καὶ μεγάλη ἑορτὴ Πάσχα.

Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν ἁγία καὶ μεγάλη ἑορτὴ Πάσχα.

My Beloved Brothers and Sisters in Christ, Christ descended alone to the Gates of Hades, He returned taking many spoils of His victory. Read More

Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου  καὶ γιὰ τὴν ἡμέρα τῆς ἑλληνικῆς ἐπανάστασης.

Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καὶ γιὰ τὴν ἡμέρα τῆς ἑλληνικῆς ἐπανάστασης.

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Χριστῷ, Κατὰ τὴ σημερινὴ ἡμέρα, καθὼς ψάλλουμε νικητήριους καὶ εὐχαριστηριακοὺς ὕμνους, προσευχόμαστε γιὰ τοὺς ἀδελφούς μας στὴν Οὐκρανία, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίζονται αὐτὴ τὴν ὥρα ἐναντίον μιᾶς ὡμῆς καὶ ἀπάνθρωπης ἐπίθεσης ἀπὸ τὴ γειτονική τους χώρα, μιᾶς χώρας ποὺ ἀποτελεῖται στὴν πλειοψηφία της ἀπὸ ἀδελφοὺς ὀρθοδόξους χριστιανούς. Read More

Archiepiscopal Encyclical on the Invasion of Ukraine

Archiepiscopal Encyclical on the Invasion of Ukraine

Πονάμε βαθιά και θλιβόμαστε ιδιαίτερα από τη φρίκη που προκάλεσε στην ψυχή μας η εισβολή στην Ουκρανία. Δεν χρησιμοποιώ σκοπίμως τη λέξη “Ρωσία”, διότι πολλές χιλιάδες Ρώσων διαμαρτύρονται γι’ αυτή την απρόκλητη και παράλογη επίθεση, με κίνδυνο μάλιστα της ζωής και της ελευθερίας. Η συγκεκριμένη επίθεση βαραίνει αποκλειστικά τους ώμους του Βλαδίμηρου Πούτιν, του οποίου η ιδιοτελής πολιτική ατζέντα θέτει σε κίνδυνο την παγκόσμια ειρήνη. Read More

Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν ἑορτὴ  τοῦ Μεγάλου Φωτίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.

Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Μεγάλου Φωτίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.

Τὸ τρέχον ἔτος, κατὰ τὸ ὁποῖο γιορτάζουμε τὴν ἑκατονταετηρίδα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς μας, εἶναι μιὰ εὐκαιρία νὰ τιμήσουμε ὅλους ἐκείνους τοὺς πρωτεργάτες καὶ ἱδρυτὲς τῆς ἐκκλησίας μας στὴν Ἀμερική. Καὶ μάλιστα εἶναι πρέπον καὶ ἄξιον κατὰ τὴ σημερινὴ ἡμέρα, ἀφιερωμένη στὴ μνήμη τοῦ Μεγάλου Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, νὰ κάνουμε εἰδικὴ ἀναφορὰ σὲ αὐτοὺς τοὺς γενναίους πρωτοπόρους ποὺ μεταλαμπάδευσαν τὴν πίστη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας σὲ αὐτὴ τὴ χώρα. Ὁ ἀείμνηστος Ἀρχιεπίσκοπος Ἰάκωβος ἀφιέρωσε τὸ πρῶτο ἐθνικὸ προσκύνημα στὴν πόλη τοῦ Ἁγίου Αὐγουστίνου στὴ Φλὼριδα, πρὸς τιμὴ τοῦ μεγάλου αὐτοῦ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως καὶ ἱεραποστόλου, εἰς μνημόσυνον αἰώνιον τῶν γενναίων αὐτῶν ψυχῶν. Read More

Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν  καὶ τὴν ἡμέρα τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων.

Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καὶ τὴν ἡμέρα τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων.

Ἡ ἑορτὴ τῶν μεγάλων ἱεραρχῶν καὶ οἰκουμενικῶν διδασκάλων, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καὶ Ἰωάννη τοῦ Χρυσοστόμου, ἀποτελεῖ ἀφορμὴ ἀφάτου χαρᾶς γιὰ τὴν Ἐκκλησία. Οἱ τρεῖς μαζὶ ἀποτελοῦν τοὺς «στύλους τῆς εὐσεβείας», κατὰ τὸ τροπάριο, καθὼς ὁ Κύριος καθιστᾶ τοὺς νικητὲς ὡς στύλους τοῦ ναοῦ τοῦ Θεοῦ, ὅπως ἀναφέρεται στὴν Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου: «ὁ νικῶν ποιήσω αὐτὸν στῦλον ἐν τῷ ναῷ τοῦ Θεοῦ μου». Πράγματι, καθένας ἀπὸ τοὺς τρεῖς τους θριάμβευσε νικηφόρα κατὰ τῆς αἱρέσεως καὶ τῆς εἰδωλολατρείας. Καὶ οἱ τρεῖς τους ἀποτελοῦν παραδείγματα τῶν πυλώνων, τοὺς ὁποίους ἡ Σοφία τοῦ Θεοῦ τοποθετεῖ γιὰ νὰ στηρίζουν τὴν οἰκία της, δηλαδὴ τὴν Ἐκκλησία. (Παροιμ. 9:1). Read More

Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὸ Νέο Ἔτος 2022

Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὸ Νέο Ἔτος 2022

Ἂς ὑποδεχθοῦμε τὸ νέο ἔτος 2022, τὸ ἑκατοστὸ ἔτος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, μὲ τὴν ἐλπίδα καὶ τὴν πίστη ὅτι θὰ ἔρθει καὶ ἡ ἀνακαίνισή μας ἐν Χριστῷ. Διανύσαμε τὸ παρελθὸν ἔτος μὲ πολλὲς ἐπιτυχίες, παρὰ τὰ ἐμπόδια ἀπὸ τὴ συνεχιζόμενη πανδημία. Τὸ σημαντικότερο γεγονὸς ἦταν ἀσφαλῶς ἡ Ἀποστολικὴ Ἐπίσκεψη τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ. κ Βαρθολομαίου, ὑπῆρξαν ὅμως καὶ ἄλλα ἀξιοσημείωτα γεγονότα. Read More