Ἀρχιεπισκοπικὴ καὶ Συνοδική Ἐγκύκλιος γιὰ τὴν Ἑορτὴ τοῦ Εὐαγελισμοῦ καὶ τὴν 200ὴ Ἐπέτειο τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως

Ἡ μεγάλη ἑορτὴ τοῦ Εὐαγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου εἶναι γιὰ τοὺς Ἕλληνες καὶ ἡ μεγάλη ἑορτὴ τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας. Ἰδίως κατὰ τὴ φετινὴ χρονιά, ἡ σάρκωση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ στὰ σπλάχνα τῆς Θεοτόκου συμπίπτει μὲ τὸν ἑορτασμὸ τῆς συμπληρώσεως διακοσίων ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς μεγάλης Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821, γιὰ τὴν ἀποτίναξη τοῦ τεσσάρων αἰώνων ζυγοῦ πρὸς ἀνάκτηση τῆς ἐλευθερίας. Read More

Ποιμαντορικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Μεγάλου Φωτίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως

Ποιμαντορικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Μεγάλου Φωτίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως

Ἡ ἐτήσια ἑορτὴ τοῦ ἁγίου Φωτίου τοῦ Μεγάλου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, μᾶς δίνει μία μοναδικὴ εὐκαιρία νὰ θυμηθοῦμε τὰ μεγαλεῖα τοῦ ἁγίου, ὁ ὁποῖος ὑπηρετώντας τὸ πρωτεῖο τῆς ἀγάπης καὶ τῆς διακονίας τοῦ πρώτου θρόνου τῆς Ὀρθοδοξίας, ξεκίνησε τὴν πιὸ φιλόδοξη καὶ ἐπιτυχημένη ἱεραποστολικὴ ἐκστρατεία στὴν ἱστορία τοῦ Χριστιανισμοῦ. Read More

Ποιμαντορικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, ἡμέρα τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμάτων.

Ποιμαντορικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, ἡμέρα τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμάτων.

Ἡ σημερινὴ ἡμέρα, ἑορτὴ τῆς Συνάξεως τῶν ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου καὶ Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, εἶναι ἀφιερωμένη στὰ ἑλληνικὰ γράμματα. Ἡ ἑορτὴ αὐτὴ καθιερώθηκε ὡς ἀπάντηση στὴ διαμάχη τῶν τότε χριστιανῶν γιὰ τὸ ποιός εἶναι ὁ καλύτερος ἀπὸ τοὺς τρεῖς. Καὶ βέβαια ἡ ἀπάντηση ποὺ δίδεται ἑορτάζοντας καὶ τοὺς τρεῖς μαζί εἶναι ὅτι καὶ οἱ τρεῖς εἶναι ἄριστοι χωρὶς καμμία διάκριση. Read More

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Εἰσερχόμαστε στὸ νέο ἔτος τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου μετὰ ἀπὸ μία δύσκολη χρονιά, ἡ ὁποία ἄφησε βαθειὰ ἴχνη πόνου καὶ ἀπωλείας στὶς καρδιές μας. Τὸ ὑποδεχόμαστε, ὅμως, μὲ πίστη καὶ ἐλπίδα γιὰ καλύτερες ἡμέρες, μὲ τὴν ἴδια βεβαιότητα ὅτι κάθε ἡμέρα ποὺ περνάει εἶναι δῶρο Θεοῦ, ἀκόμη ἕνα σταυροδρόμι στὸ δρόμο μας, μία ἐπιπλέον ἡλιαχτίδα φωτός, ἔστω καὶ ἂν αὐτὸς ὁ Ἰανουάριος φαντάζει ὁ σκοτεινότερος ὅλων. Read More

Archiepiscopal Encyclical: Feast of Christmas

Archiepiscopal Encyclical: Feast of Christmas

In this darkest time of the year, we have have arrived at the turn of time, when the brightest Star that ever shone arises in our hearts to guide us to the Cave in the City of David. We have all faced so very much this past year, and the little Child of Bethlehem calls to each of us to come unto Him and witness His vulnerability for our sake. Read More

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Στην πορεία προς τα Χριστούγεννα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Στην πορεία προς τα Χριστούγεννα

Καθώς διανύουμε ήδη την περίοδο της νηστείας των Χριστουγέννων, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή η περίοδος θα είναι εντελώς διαφορετική σε σχέση με αντίστοιχες του παρελθόντος. Γι’ αυτό θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους σας τα παραπάνω λόγια του Κυρίου μας. Έχουμε ένα θεμελιώδες καθήκον απέναντι στο Θεό και στον κατ’ εικόνα Θεού πλασμένο άνθρωπο. Και το καθήκον αυτό είναι η αγάπη. Read More

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Ἡμέρα τῶν Εὐχαριστιῶν

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Ἡμέρα τῶν Εὐχαριστιῶν

Ἂς εὐχαριστήσουμε τὸ Θεὸ! Ἂς ἑορτάσουμε τὴν ἐθνικὴ ἑορτὴ τῶν Εὐχαριστιῶν, μία ἡμέρα μοναδική, κατὰ τὴν ὁποία ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι τὸ ἀντίθετο τῆς ἔλλειψης δὲν εἶναι ἡ πληρότητα, ἀλλὰ ἡ εὐχαριστία. Read More

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: IἈνακήρυξη Κυριακῆς τῆς Ἐθνικῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: IἈνακήρυξη Κυριακῆς τῆς Ἐθνικῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος

His Eminence Archbishop Elpidophoros has declared this Sunday to the Inaugural National Philoptochos Sunday, to celebrate the reich legacy of this important organization of our Archdiocese. National Philoptochos Sunday will be celebrated every year to honor the thousands of women throughout our Archdiocese who are a part of this vibrant ministry. Read More

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Σύναξις τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μιχαὴλ καὶ Γαβριήλ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Σύναξις τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μιχαὴλ καὶ Γαβριήλ

Κατὰ τὴ σημερινὴ ἑορτὴ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μιχαὴλ καὶ Γαβριήλ, ἡ Ἐκκλησία μας ἀναφέρεται στὶς ἀγγελικὲς δυνάμεις ποὺ μᾶς περιβάλλουν. Εἶναι, πράγματι, ἀμέτρητος ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀγγελικῶν δυνάμεων, ὅπως μᾶς ἔχει παραδοθεῖ στὴν Ἁγία Γραφή. Καὶ μόνο ὁ στίχος 11, κεφ. 5 ἀπὸ τὸ βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως «μυριάδες μυριάδων καὶ χιλιάδες χιλιάδων» μᾶς δίνει μιὰ ἰδέα γιὰ τὸν ἀμέτρητο ἀριθμὸ τῶν ἀγγελικῶν δυνάμεων ποὺ ἔπλασε ὁ Θεός. Read More

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:Ἑορτὴ τῶν Ἁγίων καὶ θαυματουργῶν ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:Ἑορτὴ τῶν Ἁγίων καὶ θαυματουργῶν ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ

Κατὰ τὴ σημερινὴ ἡμέρα ἑορτάζουμε τοὺς ἁγίους ἀναργύρους Κοσμᾶ καὶ Δαμιανό, προστάτες τῆς Ἐθνικῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Κυριῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας. Αὐτοὶ οἱ ἅγιοι, ποὺ ἦταν γιατροί στὸ ἐπάγγελμα, ὀνομάστηκαν ἀνάργυροι γιατὶ ἐξασκούσαν τὴν ἱατρικὴ χωρὶς κάποιου εἴδους πληρωμή. Ἡ ἱατρικὴ γιὰ αὐτοὺς εἶναι ἡ ἐπιστήμη ποὺ γιατρεύει ὁλόκληρο τὸν ἄνθρωπο: τὸ σῶμα, τὸ νοῦ, τὴν καρδιὰ καὶ τὴν ψυχή. Read More