Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὸ Νέο Ἔτος 2022

Ἂς ὑποδεχθοῦμε τὸ νέο ἔτος 2022, τὸ ἑκατοστὸ ἔτος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, μὲ τὴν ἐλπίδα καὶ τὴν πίστη ὅτι θὰ ἔρθει καὶ ἡ ἀνακαίνισή μας ἐν Χριστῷ. Διανύσαμε τὸ παρελθὸν ἔτος μὲ πολλὲς ἐπιτυχίες, παρὰ τὰ ἐμπόδια ἀπὸ τὴ συνεχιζόμενη πανδημία. Τὸ σημαντικότερο γεγονὸς ἦταν ἀσφαλῶς ἡ Ἀποστολικὴ Ἐπίσκεψη τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ. κ Βαρθολομαίου, ὑπῆρξαν ὅμως καὶ ἄλλα ἀξιοσημείωτα γεγονότα. Read More

Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων.

Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων.

Καθὼς συγκεντρωνόμαστε γιὰ νὰ ἑορτάσουμε τὰ Χριστούγεννα, μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες καὶ σημαντικότερες θρησκευτικὲς ἑορτὲς γιὰ ὅλους στὴν Ἀμερική, ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί λαμβάνουμε μία ἰδιαίτερη πρόσκληση γιὰ ἐμπειρικὴ μετοχὴ - μέθεξη στὴ γέννηση τοῦ Σωτῆρος στὴ Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας. Μὲ τὶς κατανυκτικὲς ἀκολουθίες καὶ ἰδίως μετέχοντας στὴ Θεία Λειτουργία, καλούμαστε νὰ γίνουμε τὸ σπήλαιο ὅπου «ἐγεννήθη τὸ παιδίον, μυστικῷ τῷ τρόπῳ». Read More

Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν ἡμέρα τῶν Εὐχαριστιῶν.Archiepiscopal Encyclical for Thanksgiving

Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν ἡμέρα τῶν Εὐχαριστιῶν.Archiepiscopal Encyclical for Thanksgiving

Ὅπως ἑτοιμαζόμαστε νὰ ἑορτάσουμε τὴν ἐθνικὴ ἑορτὴ τῶν Εὐχαριστιῶν, μία ἀμερικανικὴ ἑορτή, κατὰ τὴν ὁποία ἀναπέμπουμε εὐχαριστίες γιὰ τὶς εὐλογίες τοῦ Θεοῦ στὴ ζωή μας ἀλλὰ καὶ στὴ χώρα μας, ἐπισημαίνω μὲ μεγάλη ἱκανοποίηση καὶ πολλὲς εὐχαριστίες πρὸς ὅλους τὴν πρόσφατη ἀποστολικὴ ἐπίσκεψη τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου. Read More

Ποιμαντορικὴ καὶ Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Παμεγίστων Ταξιαρχῶν

Ποιμαντορικὴ καὶ Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Παμεγίστων Ταξιαρχῶν

Σήμερα, μὲ τὸ μεγάλο ἑσπερινὸ ξεκινοῦν οἱ ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις τῆς ἑορτῆς τῆς συνάξεως τῶν ἀρχαγγέλων Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ καὶ τῶν ἄλλων τάξεων τῶν παμεγίστων Ταξιαρχῶν, ἐπουρανίων δυνάμεων ἀσωμάτων. Ἂν καὶ ἡ αὐριανὴ δὲν εἶναι ἡ μοναδικὴ ἡμέρα ἀφιερωμένη στοὺς ἁγίους ἀγγέλους, Beginning this evening with the Great Vespers, we celebrate the glorious Feast, or Synaxis, of the Holy Archangels Michael, Gabriel, and all the ranks of the Heavenly Powers. Read More

Ποιμαντορικὴ καὶ Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν ἑορτὴ τῶν ἁγίων ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ

Ποιμαντορικὴ καὶ Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν ἑορτὴ τῶν ἁγίων ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ

Σήμερα, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν προστάτων τῆς Ἐθνικῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος, τῶν Ἁγίων καὶ θαυματουργῶν Ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ, ἡ ὁποία τυγχάνει τὴν πρώτη Νοεμβρίου κάθε ἔτους, ἔχουμε τὴν ἰδιαίτερη χαρὰ καὶ εὐλογία τῆς ποιμαντικῆς ἐπισκέψεως στὴ χώρα μας τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου. Παντοῦ σὲ ὅλη τὴ χώρα, οἱ κατὰ τόπους ἀδελφότητες τῆς Φιλοπτώχου ἀφιερώνουν τὸ σημερινὸ ἔρανο γιὰ τὶς ἀνάγκες καὶ τὴν ὑποστήριξη τῶν φιλανθρωπικῶν δράσεων τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Read More

Ποιμαντορικὴ καὶ Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν ἡμέρα τοῦ ΟΧΙ

Ποιμαντορικὴ καὶ Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν ἡμέρα τοῦ ΟΧΙ

Στὶς κοινότητές μας ὑπάρχουν ἀκόμη κάποιοι ἐν ζωῇ, οἱ ὁποῖοι βίωσαν τὰ δύσκολα χρόνια τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Ὁ ἀριθμός τους λιγοστεύει μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου καὶ γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ πρέπει νὰ κάνουμε τὰ πάντα γιὰ νὰ τιμήσουμε τὸν ἡρωισμό τους καὶ τὴ θυσία τους. Γιὰ αὐτὸ τὸ λόγο ἑορτάζουμε τὴν ἡμέρα τοῦ «ΟΧΙ» σὲ ὅλη τὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ καὶ παρακινοῦμε τὶς κοινότητες νὰ πραγματοποιήσουν Δοξολογία γιὰ τὴν ἡμέρα. Read More

Ποιμαντορικὴ καὶ Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν ἑορτὴ  τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ.

Ποιμαντορικὴ καὶ Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ.

Ἡ ἑορτὴ τῆς παγκοσμίου ὑψώσεως τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ σταυροῦ ἀποτελεῖ σημαντικὸ σταθμὸ κατὰ τὸ λειτουργικὸ ἔτος τῆς ἐκκλησίας καὶ ὁρόσημο τῆς ἐν Χριστῷ πορείας μας. Ἡ ὕψωση τοῦ σταυροῦ μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι ὁ κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς ἀνέβηκε γιὰ νὰ σταυρωθεῖ ἐπάνω στὸ σταυρό, ἕνα ὄργανο αἰσχύνης καὶ θανάτου, γιὰ νὰ μᾶς ἀπαλλάξει ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ στὸ θάνατο, δίνοντας τὸ παράδειγμα τῆς τέλειας θυσιαστικῆς ἀγάπης, ὁδηγώντας μας μὲ ἀσφάλεια στὴν αἰώνια ζωή. Read More

Ποιμαντορικὴ καὶ Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος γιὰ  τὴν ἡμέρα πένθους γιὰ τὴν Ἁγία Σοφία.

Ποιμαντορικὴ καὶ Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν ἡμέρα πένθους γιὰ τὴν Ἁγία Σοφία.

Σὰν σήμερα, ἀκριβῶς πρὶν ἕνα χρόνο, ἡ Μεγάλη Ἐκκλησία τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας, ἡ δική μας Ἁγία Σοφία τῆς Κωνσταντινουπόλεως, χωρὶς κανένα πραγματικὸ λόγο μετατράπηκε σὲ τζαμί. Μιὰ ἡμέρα ζοφερή, ὄχι μόνο γιὰ τοὺς ὀρθοδόξους χριστιανούς, ἀλλὰ γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, ποὺ ἀντιλαμβάνονται μὲ νηφαλιότητα καὶ ἀμεροληψία ὅτι ἡ Ἁγία Σοφία δὲν εἶναι ἁπλὰ ἕνας ἱερὸς τόπος γιὰ ὅλους τοὺς ὀρθοδόξους χριστιανούς, ἀλλὰ ἕνα μοναδικὸ σύμβολο ποὺ χαρακτηρίζει τὴν πίστη μας καὶ τὸν πολιτισμό μας. Read More

Archiepiscopal Encyclical for Father’s Day

Archiepiscopal Encyclical for Father’s Day

This Father’s Day, which auspiciously falls on Holy Pentecost, I am writing to every member of our Sacred Archdiocese, on behalf of a very special group of “fathers” in the Church — our clergy. Their dedication and devotion to the ministry of their flocks is worthy of every token of gratitude, but also of the support they merit for their years of service. Read More

Ποιμαντορικὴ καὶ Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν  Κυριακὴ τῆς Ἐθνικῆς Ἀδελφότητας τῶν Πρεσβυτερῶν

Ποιμαντορικὴ καὶ Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν Κυριακὴ τῆς Ἐθνικῆς Ἀδελφότητας τῶν Πρεσβυτερῶν

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς. Read More