Ποιμαντορικὴ καὶ Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ.

Ἡ ἑορτὴ τῆς παγκοσμίου ὑψώσεως τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ σταυροῦ ἀποτελεῖ σημαντικὸ σταθμὸ κατὰ τὸ λειτουργικὸ ἔτος τῆς ἐκκλησίας καὶ ὁρόσημο τῆς ἐν Χριστῷ πορείας μας. Ἡ ὕψωση τοῦ σταυροῦ μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι ὁ κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς ἀνέβηκε γιὰ νὰ σταυρωθεῖ ἐπάνω στὸ σταυρό, ἕνα ὄργανο αἰσχύνης καὶ θανάτου, γιὰ νὰ μᾶς ἀπαλλάξει ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ στὸ θάνατο, δίνοντας τὸ παράδειγμα τῆς τέλειας θυσιαστικῆς ἀγάπης, ὁδηγώντας μας μὲ ἀσφάλεια στὴν αἰώνια ζωή. Read More

Ποιμαντορικὴ καὶ Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος γιὰ  τὴν ἡμέρα πένθους γιὰ τὴν Ἁγία Σοφία.

Ποιμαντορικὴ καὶ Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν ἡμέρα πένθους γιὰ τὴν Ἁγία Σοφία.

Σὰν σήμερα, ἀκριβῶς πρὶν ἕνα χρόνο, ἡ Μεγάλη Ἐκκλησία τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας, ἡ δική μας Ἁγία Σοφία τῆς Κωνσταντινουπόλεως, χωρὶς κανένα πραγματικὸ λόγο μετατράπηκε σὲ τζαμί. Μιὰ ἡμέρα ζοφερή, ὄχι μόνο γιὰ τοὺς ὀρθοδόξους χριστιανούς, ἀλλὰ γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, ποὺ ἀντιλαμβάνονται μὲ νηφαλιότητα καὶ ἀμεροληψία ὅτι ἡ Ἁγία Σοφία δὲν εἶναι ἁπλὰ ἕνας ἱερὸς τόπος γιὰ ὅλους τοὺς ὀρθοδόξους χριστιανούς, ἀλλὰ ἕνα μοναδικὸ σύμβολο ποὺ χαρακτηρίζει τὴν πίστη μας καὶ τὸν πολιτισμό μας. Read More

Archiepiscopal Encyclical for Father’s Day

Archiepiscopal Encyclical for Father’s Day

This Father’s Day, which auspiciously falls on Holy Pentecost, I am writing to every member of our Sacred Archdiocese, on behalf of a very special group of “fathers” in the Church — our clergy. Their dedication and devotion to the ministry of their flocks is worthy of every token of gratitude, but also of the support they merit for their years of service. Read More

Ποιμαντορικὴ καὶ Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν  Κυριακὴ τῆς Ἐθνικῆς Ἀδελφότητας τῶν Πρεσβυτερῶν

Ποιμαντορικὴ καὶ Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν Κυριακὴ τῆς Ἐθνικῆς Ἀδελφότητας τῶν Πρεσβυτερῶν

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς. Read More

Ποιμαντορικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν Κυριακὴ τῆς Α.Χ.Ε.Π.Α.

Ποιμαντορικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν Κυριακὴ τῆς Α.Χ.Ε.Π.Α.

Ἐκφράζω θερμὰ συγχαρητήρια καὶ πολλὲς εὐχὲς πρὸς ὅλα τὰ ἀξιόλογα καὶ λίαν ἀγαπητὰ μέλη τῆς Ἑλληνοαμερικανικῆς Ἐκπαιδευτικῆς καὶ Προοδευτικῆς Ὀργάνωσης (ΑΧΕΠΑ) ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς Κυριακῆς, ἡ ὁποία εἶναι ἀφιερωμένη σὲ αὐτήν. Αὐτὸ τὸ ἔτος 2021, κατὰ τὸ ὁποῖο ἑορτάζουμε τὰ διακόσια χρόνια ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ ἐπανάσταση τοῦ 1821, ἔχει ἰδιαίτερη ἀξία γιὰ τὴν ΑΧΕΠΑ. Read More

Archiepiscopal Encyclical on the Feast of Great and Holy Pascha

Archiepiscopal Encyclical on the Feast of Great and Holy Pascha

Πόσο ἀπόμακρες φαίνονται ἀλήθεια, οἱ σκοτεινὲς ἐκεῖνες ἡμέρες τῶν ἑορτῶν τοῦ περυσινοῦ Πάσχα, ὅταν ἀκόμη καὶ τὸ φῶς τῆς Ἀναστάσεως τὸ μεταδώσαμε ψηφιακά! Ὅμως, ὅπως συμβαίνει πάντα μετὰ τὸ σκοτάδι τῆς νύχτας γλυκοχαράζει τὸ φῶς τῆς αὐγῆς, ἔτσι καὶ μετὰ τὸ σκοτάδι τῆς πανδημίας ἀχνοφαίνεται τὸ τέλος της, μὲ τὴν ἐλπίδα καὶ τὴ βεβαιότητα ἑνὸς καλύτερου μέλλοντος γιὰ ὅλους μας. Read More

Ἀρχιεπισκοπικὴ καὶ Συνοδική Ἐγκύκλιος γιὰ τὴν   Ἑορτὴ τοῦ Εὐαγελισμοῦ καὶ τὴν 200ὴ Ἐπέτειο τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως

Ἀρχιεπισκοπικὴ καὶ Συνοδική Ἐγκύκλιος γιὰ τὴν Ἑορτὴ τοῦ Εὐαγελισμοῦ καὶ τὴν 200ὴ Ἐπέτειο τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως

Ἡ μεγάλη ἑορτὴ τοῦ Εὐαγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου εἶναι γιὰ τοὺς Ἕλληνες καὶ ἡ μεγάλη ἑορτὴ τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας. Ἰδίως κατὰ τὴ φετινὴ χρονιά, ἡ σάρκωση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ στὰ σπλάχνα τῆς Θεοτόκου συμπίπτει μὲ τὸν ἑορτασμὸ τῆς συμπληρώσεως διακοσίων ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς μεγάλης Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821, γιὰ τὴν ἀποτίναξη τοῦ τεσσάρων αἰώνων ζυγοῦ πρὸς ἀνάκτηση τῆς ἐλευθερίας. Read More

Ποιμαντορικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Μεγάλου Φωτίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως

Ποιμαντορικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Μεγάλου Φωτίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως

Ἡ ἐτήσια ἑορτὴ τοῦ ἁγίου Φωτίου τοῦ Μεγάλου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, μᾶς δίνει μία μοναδικὴ εὐκαιρία νὰ θυμηθοῦμε τὰ μεγαλεῖα τοῦ ἁγίου, ὁ ὁποῖος ὑπηρετώντας τὸ πρωτεῖο τῆς ἀγάπης καὶ τῆς διακονίας τοῦ πρώτου θρόνου τῆς Ὀρθοδοξίας, ξεκίνησε τὴν πιὸ φιλόδοξη καὶ ἐπιτυχημένη ἱεραποστολικὴ ἐκστρατεία στὴν ἱστορία τοῦ Χριστιανισμοῦ. Read More

Ποιμαντορικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, ἡμέρα τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμάτων.

Ποιμαντορικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, ἡμέρα τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμάτων.

Ἡ σημερινὴ ἡμέρα, ἑορτὴ τῆς Συνάξεως τῶν ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου καὶ Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, εἶναι ἀφιερωμένη στὰ ἑλληνικὰ γράμματα. Ἡ ἑορτὴ αὐτὴ καθιερώθηκε ὡς ἀπάντηση στὴ διαμάχη τῶν τότε χριστιανῶν γιὰ τὸ ποιός εἶναι ὁ καλύτερος ἀπὸ τοὺς τρεῖς. Καὶ βέβαια ἡ ἀπάντηση ποὺ δίδεται ἑορτάζοντας καὶ τοὺς τρεῖς μαζί εἶναι ὅτι καὶ οἱ τρεῖς εἶναι ἄριστοι χωρὶς καμμία διάκριση. Read More

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Εἰσερχόμαστε στὸ νέο ἔτος τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου μετὰ ἀπὸ μία δύσκολη χρονιά, ἡ ὁποία ἄφησε βαθειὰ ἴχνη πόνου καὶ ἀπωλείας στὶς καρδιές μας. Τὸ ὑποδεχόμαστε, ὅμως, μὲ πίστη καὶ ἐλπίδα γιὰ καλύτερες ἡμέρες, μὲ τὴν ἴδια βεβαιότητα ὅτι κάθε ἡμέρα ποὺ περνάει εἶναι δῶρο Θεοῦ, ἀκόμη ἕνα σταυροδρόμι στὸ δρόμο μας, μία ἐπιπλέον ἡλιαχτίδα φωτός, ἔστω καὶ ἂν αὐτὸς ὁ Ἰανουάριος φαντάζει ὁ σκοτεινότερος ὅλων. Read More