Ἀρχιεπισκοπικὴ Ἐγκύκλιος γιὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Mεγάλου Φωτίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως

Ὁ Mέγας Φώτιος, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ἀποτέλεσε ἕναν πραγματικὸ ἀγγελιοφόρο τοῦ Θεοῦ, ὡς «ἄγγελος ἐξ ἀνθρώπων». Ἡ ὑπεράσπιση τῆς ὀρθοδόξου πίστεως ἀπέναντι στοὺς ἐχθρούς της πρὸς κάθε κατεύθυνση, μαζὶ μὲ τὸν ἱεραποστολικό του ζῆλο, ὁ ὁποῖος βασιζόταν στὴν εὐρυμάθειά του, τὸν ἔκαναν διάσημο στὴν ἐποχή του ἀλλὰ καὶ στόχο τῶν ἀντιπάλων του. Read More

Ἀρχιεπισκοπικὴ Ἐγκύκλιος γιὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καὶ τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων

Ἀρχιεπισκοπικὴ Ἐγκύκλιος γιὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καὶ τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων

Ἡ ἑορτὴ τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν, δηλαδὴ Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καὶ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, εἶναι καὶ ἡ ἐτήσια ἑορτὴ τῆς ἑλληνικῆς παιδείας, τῆς γλώσσας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ, τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων. Read More

Ἀρχιεπισκοπικὴ Ἐγκύκλιος γιὰ τὸ Νέο Ἔτος 2023.

Ἀρχιεπισκοπικὴ Ἐγκύκλιος γιὰ τὸ Νέο Ἔτος 2023.

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Χριστῷ, Σήμερα, τὴν πρώτη ἡμέρα τοῦ νέου ἔτους 2023, ἂς ἐμπνευστοῦμε ἀπὸ τὸν ἅγιο τοῦ Θεοῦ ποὺ κοιμήθηκε ἐν Κυρίῳ κατ᾽ αὐτὴ τὴν ἡμέρα πολλοὺς αἰῶνες πρίν: τὸν φωτεινὸ ἱεράρχη τῆς Καππαδοκίας καὶ διδάσκαλο τῆς οἰκουμένης, τὸν μέγα Βασίλειο Ἀρχιεπίσκοπο Καισαρείας. On this first day of the 2023 New Year, let us invoke for inspiration in the coming year the memory of the Saint of God who reposed this day so many centuries ago: the shining Hierarch of Cappadocia and Teacher of the oikoumene, Basil the Great. We have many traditions around Saint Basil the Great — the giving of gifts on his Feastday, the Vasilopita, our St. Basil Academy in Garrison, New York, which is a National Institution that proudly bears his name. But beyond even these beloved traditions, we also have the legacy of this saintly hierarch, which offers us a profound understanding of what it means to be a human being. Read More

Ἀρχιεπισκοπικὴ Ἐγκύκλιος γιὰ τὴν ἑορτὴ τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως.

Ἀρχιεπισκοπικὴ Ἐγκύκλιος γιὰ τὴν ἑορτὴ τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως.

Πράγματι ὁ Θεὸς εἶναι μαζί μας! Ὁ Θεὸς γίνεται ἄνθρωπος σὰν ἐμᾶς καὶ εἰσέρχεται στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας γιὰ νὰ φανερώσει τὸ θέλημα του! Αὐτὸ εἶναι τὸ μήνυμα τῶν Χριστουγέννων γιὰ ὅλη τὴν ἀνθρώπινη οἰκογένεια. Read More

Ἀρχιεπισκοπικὴ Ἐγκύκλιος γιὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Εὐχαριστιῶν.- 2022

Ἀρχιεπισκοπικὴ Ἐγκύκλιος γιὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Εὐχαριστιῶν.- 2022

Ἡ ἐθνικὴ ἑορτὴ τῆς ἡμέρας τῶν Εὐχαριστιῶν εἶναι ἡ πιὸ κατάλληλη στιγμὴ γιὰ ὅλους τοὺς ἁπανταχοῦ ἀμερικανοὺς νὰ εὐχαριστήσουμε τὸ Θεὸ γιὰ ὅλες τὶς εὐλογίες ποὺ ἁπλόχερα ἔδωσε στοὺς προγόνους μας, ὅταν αὐτοὶ μετανάστευσαν στὸ Νέο Κόσμο. Ὁ Πρόεδρος Κένεντυ, ὑπογραμμίζοντας τὴ σύνδεση τῆς ἑορτῆς μὲ τὴν εὐχαριστία πρὸς τὸ Θεό, ἐξέδωσε τὴ διακήρυξη 3560 στὶς 5 Νοεμβρίου 1963, σημειώνοντας: «Τρεῖς αἰῶνες πρίν, οἱ προπάτορές μας στὴ Βιρτζίνια καὶ στὴ Μασσαχουσέττη, μακριὰ ἀπὸ τὰ σπίτια τους, στὴ μοναξιὰ τῆς ἄγριας φύσεως, στάθηκαν γιὰ νὰ δοξάσουν τὸ Θεό. Στὴ συγκεκριμένη ἡμέρα, εὐχαρίστησαν εὐγνωμόνως γιὰ τὴν ἀσφάλειά τους, γιὰ τὴν ὑγεία τῶν τέκνων τους, γιὰ τὴν εὐφορία τῶν καρπῶν τῆς γῆς, γιὰ τὸ σύνδεσμο τῆς μεταξύ τους ἀγάπης καὶ γιὰ αὐτὴ τὴν ἁγία πίστη ποὺ μᾶς ἑνώνει μὲ τὸ Θεό». Read More

Archiepiscopal Encyclical for National Philoptochos Sunday

Archiepiscopal Encyclical for National Philoptochos Sunday

We celebrate National Philoptochos Sunday on the day that we remember the parable of the “Good Samaritan,” when mercy and unconditional compassion are manifest as the highest Christian virtues. A stranger was robbed and wounded, left for dead. And another stranger, a Samaritan, changes the course of the man’s life. He refuses to pass by, as did the so-called religious figures in the parable. Read More

Ἀρχιεπισκοπικὴ Ἐγκύκλιος γιὰ τὴν ἑορτὴ τῶν παμμεγίστων Ταξιαρχῶν.

Ἀρχιεπισκοπικὴ Ἐγκύκλιος γιὰ τὴν ἑορτὴ τῶν παμμεγίστων Ταξιαρχῶν.

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Χριστῷ, Κάθε χρόνο κατὰ τὴν ἑορτὴ τῆς συνάξεως τῶν παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ καὶ τῶν ἄλλων ἐπουρανίων δυνάμεων ἀσωμάτων, κάνουμε ἰδιαίτερη ἀναφορὰ στὸ πολυτιμότατο ἵδρυμα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας, τὸν οἶκο εὐγηρίας «ὁ Ἅγιος Μιχαήλ». Οἱ περισσότεροι ἀπὸ ἑμᾶς ἴσως νὰ μὴν ἀντικρύσουμε ποτὲ τὸ πρόσωπο ἑνὸς ἀγγέλου στὴ ζωὴ αὐτή, ὅμως συχνὰ ἀντιλαμβανόμαστε τὴν παρουσία τους. Read More

Ἀρχιεπισκοπικὴ Ἐγκύκλιος γιὰ τοὺς ἁγίους Ἀναργύρους Κοσμᾶ καὶ Δαμιανό

Ἀρχιεπισκοπικὴ Ἐγκύκλιος γιὰ τοὺς ἁγίους Ἀναργύρους Κοσμᾶ καὶ Δαμιανό

Οἱ ἅγιοι Ἀνάργυροι Κοσμᾶς καὶ Δαμιανὸς ἀποτελοῦν τὰ ἄριστα παραδείγματα γιὰ ὅλους ἐμᾶς ποὺ πιστεύουμε στὸ ἔργο τῆς Ἐθνικῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος, ἑνὸς ὀργανισμοῦ ἀντιπροσωπευτικοῦ τῆς φιλανθρωπικῆς διακονίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ἐξ ὁρισμοῦ ἡ λέξη «ἀνάργυρος» (ἀν+ἄργυρος) προσδιορίζει τὸν ἄνθρωπο ποὺ ἀρνεῖται τὰ ἀργύρια καὶ εἶναι τὸ ἀντίθετο τῆς λέξεως «φιλάργυρος» (φίλος+ἄργυρος) ὡς προσδιορισμὸς τοῦ ἐραστῆ τῶν ἀργυρίων, ἕνας προσδιορισμὸς ποὺ ἁρμόζει στὸν Ἰούδα τὸν Ἰσκαριώτη, ὁ ὁποῖος πῆρε τὰ τριάκοντα ἀργύρια γιὰ νὰ προδώσει τὸν Χριστό. Read More

Ἀρχιεπισκοπικὴ Ἐγκύκλιος γιὰ τὴν ἡμέρα τοῦ «ΟΧΙ»

Ἀρχιεπισκοπικὴ Ἐγκύκλιος γιὰ τὴν ἡμέρα τοῦ «ΟΧΙ»

Ἂς προσφέρουμε δοξολογία καὶ εὐχαριστίες εὐγνωμονώντας τὸ Θεὸ κατὰ τὴ σημερινὴ ἡμέρα τοῦ «ΟΧΙ». Μία ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποία ἀναπολοῦμε τὴ γενναιότητα καὶ τὸ ἀπίστευτο κουράγιο τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀπέναντι στὸ φασισμὸ καὶ τὴν καταπίεση. Δείχνουμε τὴν εὐγνωμοσύνη μας ὄχι μόνο γιὰ τὶς νίκες τῶν ἀνδρείων προγόνων μας, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὶς συνέπειες τῶν νικηφόρων ἀγώνων τους στὴ ζωή μας. Read More

Ἀρχιεπισκοπικὴ Ἐγκύκλιος γιὰ  τὴν Κυριακὴ τῆς Ἡγεσίας τῶν 100

Ἀρχιεπισκοπικὴ Ἐγκύκλιος γιὰ τὴν Κυριακὴ τῆς Ἡγεσίας τῶν 100

Ἡ Κυριακή, κατὰ τὴν ὁποία διοργανώνουμε ἐκδηλώσεις πρὸς τιμὴ τῆς Ἡγεσίας τῶν 100 συμπίπτει μὲ τὴν ἡμέρα τῆς ὀνομαστικῆς ἑορτῆς τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἰακώβου, τοῦ ἱεράρχου ποὺ ὁραματίστηκε τὴ δημιουργία ἑνὸς ἀποθεματικοῦ ταμείου γιὰ τὴν ὑποστήριξη τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τοῦ μακροβιότερου πρώτου ἱεράρχου στὸ θρόνο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς. Read More