Ποιμαντορικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν Κυριακὴ τῆς Α.Χ.Ε.Π.Α.

Ἐκφράζω θερμὰ συγχαρητήρια καὶ πολλὲς εὐχὲς πρὸς ὅλα τὰ ἀξιόλογα καὶ λίαν ἀγαπητὰ μέλη τῆς Ἑλληνοαμερικανικῆς Ἐκπαιδευτικῆς καὶ Προοδευτικῆς Ὀργάνωσης (ΑΧΕΠΑ) ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς Κυριακῆς, ἡ ὁποία εἶναι ἀφιερωμένη σὲ αὐτήν. Αὐτὸ τὸ ἔτος 2021, κατὰ τὸ ὁποῖο ἑορτάζουμε τὰ διακόσια χρόνια ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ ἐπανάσταση τοῦ 1821, ἔχει ἰδιαίτερη ἀξία γιὰ τὴν ΑΧΕΠΑ. Read More

Homily for the Sunday of Thomas

Homily for the Sunday of Thomas

I am so very pleased to be with you, the faithful of Saint Thomas in Cherry Hill, on this your Feast Day of Thomas the Twin. Thomas is the mystic of the Eighth Day – for the day on which he encountered the Risen Lord was eight days after the Resurrection. He is the Disciple, who at the death of Lazarus, proclaimed his willingness to die with Jesus. Read More

Eulogy for Anastasios (“Tasso”) Tsakos, NYPD Officer

Eulogy for Anastasios (“Tasso”) Tsakos, NYPD Officer

In the face of the overwhelming grief and sorrow of this moment, the Church speaks to us with the name of the man we are here to remember and honor today, for Anastasios means “Resurrection.” Read More

Homily for the Divine Liturgy of the First Resurrection

Homily for the Divine Liturgy of the First Resurrection

We observe silence and interior stillness in the presence of this profound mystery, the Sabbath of Rest, of our Lord in the Tomb. The Church is muted and even in some, no lights are on, except on the Holy Altar. Read More

Homily for the Service of the Lamentations at the Tomb

Homily for the Service of the Lamentations at the Tomb

In this, our holy Epitaphios Service, we read this prophecy and the vision of the Valley of the Dry Bones, after our chants of eager expectation in the resurrection of the Life in the Tomb – Ἡ Ζωὴ ἐν τάφῳ. Read More

Homily for the Great Vespers of the Descent from the Cross

Homily for the Great Vespers of the Descent from the Cross

We have arrived at this very painful moment in Holy Week, when we behold with our eyes, and hear with our ears, the effects of hatred, envy, greed and every kind of sin. We behold the Lord, in the Service we call Ἀποκαθήλωσις – the Descent from the Cross – without the breath of life. Read More

Homily for the Vesperal Divine Liturgy of Holy and Great Thursday

Homily for the Vesperal Divine Liturgy of Holy and Great Thursday

As we celebrate this First and Holiest Divine Liturgy – the Mystical Supper – we are reminded of the journey through which we have passed this last year: loss of life, livelihood, disappointments at every turn, and we have yet to see the end of the pandemic. Yet, we march on. And through this Holy Week, we have now arrived at the Eucharist by which our Lord continues to enfold us within Himself. Read More

Homily for the Matins of Great and Holy Thursday

Homily for the Matins of Great and Holy Thursday

I am so pleased to be in this precious community tonight in order to celebrate the Matins of Holy Thursday with you. Your matronal saints name the very qualities that we desire to achieve in our spiritual lives: Wisdom; Faith; Hope; and Love. How beautiful that every week when you arrive at this temple, you are reminded of these most praiseworthy virtues! Read More

Homily for the Service Holy Unction

Homily for the Service Holy Unction

I have come to your wonderful parish this evening in order to serve this very special service of Holy Unction with all of you, for the healing of body and soul, and for the forgiveness of our sins. Read More

Homily for the Third Bridegroom Service

Homily for the Third Bridegroom Service

Tonight, we are blessed to hear once again that most beloved hymn of Holy Week that begins: Κύριε, ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις περιπεσοῦσα Γυνή… Read More

— 10 Items per Page
Εμφάνιση 1 - 10 από 795 αποτελέσματα.