Εκδότης Αντικειμένων

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ζήλων κ. Σεβαστιανός

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Δεκεμβρίου 17, 2011
Name day: December 18

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μηδείας κ. Ἀπόστολος

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Δεκεμβρίου 20, 2014
Name day: June 30

His Grace Athenagoras of Nazianzos

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Ιουνίου 5, 2021
Name day: July 24

His Grace Bishop Constantine of Sassima

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Οκτωβρίου 15, 2022
Name day: May 21

His Grace Bishop Demetrios of Mokissos

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Δεκεμβρίου 9, 2006
Name day: October 26

His Grace Bishop Ioannis of Phocaea

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Δεκεμβρίου 19, 2020
Name day: January 7

His Grace Bishop Joachim of Amissos

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Δεκεμβρίου 22, 2019
Name day: September 9

His Grace Bishop Spyridon of Amastris

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Νοεμβρίου 14, 2020
Name day: December 12

His Grace Bishop Timothy of Hexamilion

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Δεκεμβρίου 5, 2020
Name day: January 22
Εκδότης Αντικειμένων

His Eminence Demetrios

Consecration date: $consecrationDateFormatted
Name day: October 26

His Eminence Spyridon

Consecration date: Μαΐου 1, 1985
Name day: December 12
Εκδότης Αντικειμένων

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Φασιανῆς κ. Ἀντώνιος

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Φεβρουαρίου 23, 2002
Name day: January 17

His Grace Bishop Dimitrios of Xanthos

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Μαΐου 30, 1998
Name day: October 26