Κανόνιον

The Kanonion is a summarized list of the readings for each Sunday of the year along with various additional information. The Kanonion is created each Fall by the Ecumenical Patriarchate.

Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων