Επιστροφή

Fr. George Livanos Interviews with the Orthodox Observer

In an interview with the Orthodox Observer, Fr. George Livanos sat down to talk about his project "Soul Food For Life," and terminal cancer during the pandemic.

Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων