Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μηδείας κ. Ἀπόστολος (κατὰ κόσμον Εὐάγγελος), ἐγεννήθη εἰς Ρόδον ἐκ τῶν Ἰωάννου καὶ Στεργίας Κουφαλάκη. Τὰς ἐγκυκλίους σπουδὰς του ἐπεράτωσε εἰς τὴν γενέτειρὰν του καὶ εἰς τὴν Πατμιάδαν Ἐκκλησιαστικὴν Σχολήν. Τὸ ἔτος 1993 ἐκάρη Μοναχὸς εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Παναγίας Παραμυθίας Ρόδου λαβών τὸ ὄνομα Ἀπόστολος. Τὸ ἴδιον ἔτος ἐχειροτονήθη Διάκονος ὑπὸ τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ρόδου κυροῦ Ἀποστόλου. Τὸ ἔτος 1996 ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος ὑπὸ τοῦ ἰδίου Ἀρχιερέως καὶ ἐχειροθετήθη εἰς Ἀρχιμανδρίτην. Ἐσπούδασεν τὴν ἱερὰν ἐπιστήμην εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἐξ ἧς ἀπεφοίτησε τὸ ἔτος 2000. Κατόπιν ἀδείας καὶ εὐλογίας τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ρόδου κυροῦ Ἀποστόλου τοῦ καὶ γέροντὸς του, τὸν Ὀκτώβριον τοῦ 2001, μετέβη εἰς ΗΠΑ διὰ περαιτέρω θεολογικάς σπουδάς. Τὸν Μάϊον τοῦ 2004 γίνεται κάτοχος τοῦ Master of Sacred Theology τῆς Θεολογικῆς Σχόλης τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Βοστώνης.

Κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν μεταπτυχιακῶν σπουδῶν του εἰς τὴν Βοστώνη, ὑπηρέτησεν τὶς κοινότητες τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Μπρόκτον, Ἁγίου Γεωργίου Σάουθμπριτζ καὶ Ἁγίων Ἀναργύρων Μάλμπορο. Τὸν Μάρτιον τοῦ 2004 διωρίσθη ὑπὸ τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Γέροντος Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς μεγαλωνύμου κοινότητος τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου καὶ Ἁγίας Αἰκατερίνης Ἀστόριας, τὴν ὁποίαν διηκόνησεν ἐν ἀφοσιώσει, ἐπιτελέσας πλούσιον πνευματικὸν ἔργον. Τὸν Μάρτιον τοῦ 2009 διωρίσθη, ὑπὸ τοῦ Σεβ. Γέροντος Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, διευθυντὴς τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς εἰς Ἀστόρια. Τὸν Νοέμβριον τοῦ 2011, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἁγίου Φραγκίσκου κ. Γερασίμου, ἀνέλαβε καθήκοντα Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἁγίου Φραγκίσκου.

Τὴν 28ην Νοεμβρίου 2014 ἐξελέγη, ὑπὸ τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, βοηθὸς Ἐπίσκοπος παρὰ τῷ Σεβασμιωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ Γέροντι Ἀμερικῆς κ. Δημητρίῳ, ὑπὸ τὸν τίτλον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Μηδείας. Ἐχειροτονήθη τὴν 20ην Δεκεμβρίου εἰς τὸν Ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναὸν Ἁγίας Τριάδος Νέας Υόρκης ὑπὸ τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Γέροντος Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, συνεχίζων τὰ καθήκοντα αὐτοῦ ὡς Πρωτοσυγκελλεύοντος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἁγίου Φραγκίσκου.

Ονομαστική: 30 Ιούνιος


Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων

His Eminence Archbishop Elpidophoros of America

Consecration date: Μάρτιος 01, 2011
Name day: $feastday

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βοστώνης κ. Μεθόδιος (Τουρνᾶς)

Consecration date: Απρίλιος 08, 1984
Name day: 14 Ιούνιος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ντένβερ, κ. Ἠσαΐας (Χρονόπουλος)

Consecration date: Μάϊος 25, 1986
Name day: 9 Μαΐου

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀτλάντας κ. Ἀλέξιος (Παναγιωτόπουλος)

Consecration date: Μάϊος 17, 1987
Name day: 17 Μαρτίου

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ντητρόϊτ κ. Νικόλαος (Πισσάρης)

Consecration date: Απρίλιος 03, 1999
Name day: 6 Δεκεμβρίου

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πιττσβούργου κ. Σάββας (Ζεμπιλλᾶς)

Consecration date: Φεβρουάριος 02, 2002
Name day: 5 Δεκεμβρίου

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἁγίου Φραγκίσκου κ. Γεράσιμος (Μιχαλέας)

Consecration date: Φεβρουάριος 09, 2002
Name day: 20 Ὀκτωβρίου

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σικάγου κ. Ναθαναήλ

Consecration date: Μάρτιος 17, 2018
Name day: June 11

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελος (Κουρούνης)

Consecration date: Μάϊος 10, 2003
Name day: 25 Μαρτίου

Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων

His Eminence Archbishop Demetrios

Consecration date: Σεπτέμβριος 17, 1967
Name day: $feastday

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Φασιανῆς κ. Ἀντώνιος

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Φεβρουάριος 23, 2002
Name day: 17 Ἰανουαρίου

His Eminence Metropolitan Spyridon

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Μάϊος 01, 1985
Name day: 17 Ἰανουαρίου

His Grace Bishop Dimitrios of Xanthos

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Μάϊος 30, 1998
Name day: 17 Ἰανουαρίου

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης πρ. Πιττσβούργου κ. Μάξιμος (Ἁγιωργούσης)

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Ιούνιος 18, 1978
Name day: 21 Ἰανουαρίου

Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων

His Grace Bishop Demetrios of Mokissos

Consecration date: Δεκέμβριος 09, 2006
Name day: $feastday

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ζήλων κ. Σεβαστιανός

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Δεκέμβριος 17, 2011
Name day: 18 Δεκεμβρίου

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μηδείας κ. Ἀπόστολος

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Δεκέμβριος 20, 2014
Name day: 30 Ιούνιος

His Grace Bishop Joachim of Amissos

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Δεκέμβριος 22, 2019
Name day: 30 Ιούνιος