Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πιττσβούργου κ. Σάββας (Ζεμπιλλᾶς) ἐγεννήθη ἐν Gary, Indiana τήν 11ην Ἰουνίου 1957, ἒνθα ὡλοκλήρωσε τάς ἐγκυκλίους αὐτοῦ σπουδάς. Τό 1979 ἀπεφοίτησεν ἐκ τοῦ ἐν Colby Waterville, Maine Κολλεγίου, μέ πτυχίον ΒΑ Φιλοσοφίας καί Ἀγγλικῆς Φιλολογίας. Ἐνεγράφη εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης, ἐκ τῆς ὁποίας ἀπεφοίτησε τό ἒτος 1984 μέ πτυχίον Μάστερ Θεολογίας μετά ἀνωτάτων διακρίσεων, καί ἐν συνεχείᾳ ἐπραγματοποίησεν ἐπί ἑξαετίαν ἀκαδημαϊκάς σπουδάς εἰς τό Πανεπιστήμιον Oxford τῆς Ἀγγλίας. Ἐχειροτονήθη εἰς διάκονον τήν 21ην Νοεμβρίου 1992 καί εἰς Πρεσβύτερον τήν 8ην Ἰανουαρίου 1995. Ἐξελέγη Βοηθός Ἐπίσκοπος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου τήν 11ην Δεκεμβρίου 2001 ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὡς Ἐπίσκοπος Τρῳάδος, ἡ δέ χειροτονία του ἐτελέσθη τήν 2αν Φεβρουαρίου 2002 ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ τῆς Ἁγίας Τριάδος Νέας Ὑόρκης. Ὑπηρέτησεν ὡς Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς ἐπί δέκα ἔτη, καί ἐπί δύο ἔτη ὡς Διευθυντής τοῦ Τμήματος Ἐκκλησία, Κοινωνία και Πολιτισμός. Τήν 3ην Νοεμβρίου 2011 ἐξελέγη Μητροπολίτης Πιττσβούργου ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, εἰς διαδοχήν τοῦ συνταξιοδοτηθέντος Μητροπολίτου Πιττσβούργου κ. Μαξίμου, καί τήν 8ην Δεκεμβρίου 2011 ἐνεθρονίσθη ὡς Μητροπολίτης Πιττσβούργου ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου.

Metropolis of Pittsburgh Website: http://pittsburgh.goarch.org/

Ονομαστική: 5 Δεκεμβρίου


Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων

His Eminence Archbishop Elpidophoros of America

Consecration date: Μάρτιος 01, 2011
Name day: $feastday

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βοστώνης κ. Μεθόδιος (Τουρνᾶς)

Consecration date: Απρίλιος 08, 1984
Name day: 14 Ιούνιος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ντένβερ, κ. Ἠσαΐας (Χρονόπουλος)

Consecration date: Μάϊος 25, 1986
Name day: 9 Μαΐου

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀτλάντας κ. Ἀλέξιος (Παναγιωτόπουλος)

Consecration date: Μάϊος 17, 1987
Name day: 17 Μαρτίου

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ντητρόϊτ κ. Νικόλαος (Πισσάρης)

Consecration date: Απρίλιος 03, 1999
Name day: 6 Δεκεμβρίου

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πιττσβούργου κ. Σάββας (Ζεμπιλλᾶς)

Consecration date: Φεβρουάριος 02, 2002
Name day: 5 Δεκεμβρίου

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἁγίου Φραγκίσκου κ. Γεράσιμος (Μιχαλέας)

Consecration date: Φεβρουάριος 09, 2002
Name day: 20 Ὀκτωβρίου

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σικάγου κ. Ναθαναήλ

Consecration date: Μάρτιος 17, 2018
Name day: June 11

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελος (Κουρούνης)

Consecration date: Μάϊος 10, 2003
Name day: 25 Μαρτίου

Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων

His Eminence Archbishop Demetrios

Consecration date: Σεπτέμβριος 17, 1967
Name day: $feastday

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Φασιανῆς κ. Ἀντώνιος

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Φεβρουάριος 23, 2002
Name day: 17 Ἰανουαρίου

His Eminence Metropolitan Spyridon

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Μάϊος 01, 1985
Name day: 17 Ἰανουαρίου

His Grace Bishop Dimitrios of Xanthos

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Μάϊος 30, 1998
Name day: 17 Ἰανουαρίου

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης πρ. Πιττσβούργου κ. Μάξιμος (Ἁγιωργούσης)

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Ιούνιος 18, 1978
Name day: 21 Ἰανουαρίου

Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων

His Grace Bishop Demetrios of Mokissos

Consecration date: Δεκέμβριος 09, 2006
Name day: $feastday

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ζήλων κ. Σεβαστιανός

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Δεκέμβριος 17, 2011
Name day: 18 Δεκεμβρίου

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μηδείας κ. Ἀπόστολος

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Δεκέμβριος 20, 2014
Name day: 30 Ιούνιος

His Grace Bishop Joachim of Amissos

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Δεκέμβριος 22, 2019
Name day: 30 Ιούνιος