Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελος (Κουρούνης) ἐγεννήθη εἰς τήν Νέαν Ὑόρκην τό ἔτος 1961 ἐκ γονέων καλυμνιακῆς καταγωγῆς. Ἐφοίτησεν εἰς τά ἡμερήσια σχολεῖα τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου καί τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος Νέας Ὑόρκης. Μετά τό πέρας τῶν ἐγκυκλίων σπουδῶν ἐνεγράφη εἰς τό Ἑλληνικόν Κολλέγιον τῆς Βοστώνης, ἐξ οὗ ἀπεφοίτησε τό 1983. Τό ἔτος 1986 ἔλαβε μεταπτυχιακόν δίπλωμα (Μaster) Θεολογίας ἐκ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης. Ἐπιπλέον ἐφοίτησεν εἰς τό Οἰκουμενικόν Ἰνστιτοῦτον Bossey τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν (Ἑλβετία), διακονῶν παραλλήλως εἰς τό ἐν Σαμπεζύ Γενεύης Ὀρθόδοξον Κέντρον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τό 1987 καί Πρεσβύτερος τό 1989, τό δέ 1991 προυχειρίσθη εἰς Ἀρχιμανδρίτην. Ὑπηρέτησεν ὡς Διάκονος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου πρ. Βορείου καί Νοτίου Ἀμερικῆς κ. Ἰακώβου, βοηθός Διευθυντής τοῦ τμήματος Ἀρχείων τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς (1988-1989), Ἐφημέριος εἰς τόν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἁγ. Δημητρίου Ἀστορίας Νέας Ὑόρκης (1989-1993), Πρωτοσύγκελλος τῆς τότε Ἐπισκοπῆς Νέας Ἰερσέης, Διευθυντής τοῦ Ληξιαρχικοῦ Γραφείου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, καί Πρόεδρος τοῦ Πνευματικοῦ Δικαστηρίου αὐτῆς. Ἀπό τοῦ ἔτους 2001 ἕως τῆς ἐκλογῆς αὐτοῦ ὑπηρέτησεν ὡς Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος καί τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου εἰς Ἀστόριαν Νέας Ὑόρκης. Τήν 12ην Ἀπριλίου 2003 ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐξέλεξε τοῦτον παμψηφεί Μητροπολίτην Νέας Ἰερσέης.

Metropolis of New Jersey Website: http://www.nj.goarch.org/

Ονομαστική: 25 Μαρτίου


Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων

His Eminence Archbishop Elpidophoros of America

Consecration date: Μάρτιος 01, 2011
Name day: $feastday

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βοστώνης κ. Μεθόδιος (Τουρνᾶς)

Consecration date: Απρίλιος 08, 1984
Name day: 14 Ιούνιος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ντένβερ, κ. Ἠσαΐας (Χρονόπουλος)

Consecration date: Μάϊος 25, 1986
Name day: 9 Μαΐου

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀτλάντας κ. Ἀλέξιος (Παναγιωτόπουλος)

Consecration date: Μάϊος 17, 1987
Name day: 17 Μαρτίου

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ντητρόϊτ κ. Νικόλαος (Πισσάρης)

Consecration date: Απρίλιος 03, 1999
Name day: 6 Δεκεμβρίου

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πιττσβούργου κ. Σάββας (Ζεμπιλλᾶς)

Consecration date: Φεβρουάριος 02, 2002
Name day: 5 Δεκεμβρίου

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἁγίου Φραγκίσκου κ. Γεράσιμος (Μιχαλέας)

Consecration date: Φεβρουάριος 09, 2002
Name day: 20 Ὀκτωβρίου

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σικάγου κ. Ναθαναήλ

Consecration date: Μάρτιος 17, 2018
Name day: June 11

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελος (Κουρούνης)

Consecration date: Μάϊος 10, 2003
Name day: 25 Μαρτίου

Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων

His Eminence Archbishop Demetrios

Consecration date: Σεπτέμβριος 17, 1967
Name day: $feastday

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Φασιανῆς κ. Ἀντώνιος

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Φεβρουάριος 23, 2002
Name day: 17 Ἰανουαρίου

His Eminence Metropolitan Spyridon

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Μάϊος 01, 1985
Name day: 17 Ἰανουαρίου

His Grace Bishop Dimitrios of Xanthos

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Μάϊος 30, 1998
Name day: 17 Ἰανουαρίου

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης πρ. Πιττσβούργου κ. Μάξιμος (Ἁγιωργούσης)

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Ιούνιος 18, 1978
Name day: 21 Ἰανουαρίου

Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων

His Grace Bishop Demetrios of Mokissos

Consecration date: Δεκέμβριος 09, 2006
Name day: $feastday

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ζήλων κ. Σεβαστιανός

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Δεκέμβριος 17, 2011
Name day: 18 Δεκεμβρίου

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μηδείας κ. Ἀπόστολος

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Δεκέμβριος 20, 2014
Name day: 30 Ιούνιος

His Grace Bishop Joachim of Amissos

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: Δεκέμβριος 22, 2019
Name day: 30 Ιούνιος