Επιστροφή

Greek Language Honorees

Holy Trinity Archdiocesan Cathedral hosted the annual Three Hierarchs and Greek Letters celebration Jan. 28 with students from the area Greek day and afternoon schools who received the Three Hierarchs Award of Excellence for their scores of 98 or above in the Comprehensive Examination in Modern Greek in 2016. Guest speaker was Dr. George P. Liakeas, president of the Hellenic Medical Society of New York.


Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων

Σχετικά αντικείμενα Σχετικά αντικείμενα