Εκδότης Αντικειμένων

Funeral Service for Archbishop Iakovos

A video archive of Archbishop Iakovos' funeral recorded on Thursday, April 14, 2005 at 11:00 AM (ET) from the Greek Orthodox Cathedral of the Holy Trinity.

View photos of the funeral service.

Μενού περιήγησης