Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων

Επιστροφή

Η Πρώτη Μοναστική Σύναξη της Αμερικής

 

22  Σεπτεμβρίου 2019

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – Ὁλοκληρώθηκαν σήμερα οἱ ἐργασίες τῆς πρώτης Μοναστικῆς Συνάξεως τῶν Ἱερῶν Μονῶν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς ποὺ συνῆλθε στὴν  Ἱ. Μονὴ Ἁγίου Νεκταρίου Roscoe, μεταξὺ 21 καί 22 Σεπτεμβρίου, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἐλπιδοφόρου.

Συμμετεῖχαν οἱ ἡγούμενοι καὶ οἱ ἡγουμένες 18 Ἱερῶν Μονῶν, καθὼς καὶ οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Denver κ. Ἠσαΐας, Ἀτλάντας κ. Ἀλέξιος καὶ Σικάγου κ. Ναθαναήλ, ὡς καὶ οἱ Θεοφ. Ἐπίσκοποι Μωκησσοῦ κ. Δημήτριος, Μηδείας κ. Ἀπόστολος καὶ Εὐκαρπίας κ. Ἱερόθεος, Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καὶ Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου.

Τὴν Σύναξη εὐλόγησε μὲ ἐμπνευσμένο βιντεοσκοπημένο μήνυμα του ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, ὁ ὁποῖος συνεχάρη τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς γι᾽αὐτή του τὴν πρωτοβουλία καὶ τὸν προέτρεψε νὰ ἐξακολουθήσει νὰ προαγάγει καὶ νὰ στηρίζει τὰ εὐλογημένα Ὀρθόδοξα Μοναστήρια στὶς ΗΠΑ. «Αἱ ὀρθόδοξοι μοναὶ ἐκφράζουν τὴν χριστιανικὴν αὐθεντικότητα, τὸ ῾ὀρθόδοξον δέον᾽ περὶ τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ αἰωνίου προορισμοῦ του, μέσα εἰς τὸν πλουραλιστικόν, τεχνοκρατικὸν καὶ οἰκονομοκεντρικὸν κόσμον τῆς ἐποχῆς μας», κατέληξε ὁ Πατριάρχης στὸ μήνυμά του.

Μετὰ τὴν ἐμπεριστατωμένη εἰσηγητικὴ ὁμιλία τοῦ Σεβ. Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρου ἡ ὁποία ἀναφέρθηκε στὶς ἀρχὲς καί ἀξίες τῆς μοναχικῆς βιωτῆς ὡς ἀγγελικοῦ βίου καί ἐφαρμογῆς τοῦ εὐαγγελικοῦ λόγου, ἔγιναν οἱ ἑξῆς εἰσηγήσεις:

α) Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀτλάντας κ. Ἀλεξίου περὶ τῶν ἰσχυόντων Γενικῶν Κανονισμῶν καὶ τῶν Κανονισμῶν Ἐσωτερικῆς Λειτουργίας τῶν Ἱερῶν Μονῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς.

β) Τοῦ Πανοσιολ. Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἀντωνίου Γέροντος Παϊσίου μὲ θέμα: «Μοναχισμός - ἡ Ἀποστολικὴ Ζωή».

γ) Τῆς Ὁσιολ. Καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Γερόντισσας Μελάνης μὲ θέμα: «Διήγησις  Ὀρθοδόξου Μοναστικῆς Ἐμπειρίας».

Στίς συζητήσεις ποὺ ἀκολούθησαν:

1)Ἐξεφράσθη ἡ ἐπιθυμία γιὰ ἐπικαιροποίηση τῶν Γενικῶν Κανονισμῶν Λειτουργίας καὶ τῶν Ἐσωτερικῶν Κανονισμῶν τῶν Ἱ. Μονῶν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς καὶ ἐζητήθη χρονικὴ προθεσμία ὅπως οἱ Ἱερὲς Μονὲς ἐκφράσουν τὶς ἀπόψεις τους πρὸς τὸν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο καὶ τὴν Ἱερὰ Ἐπαρχιακὴ Σύνοδο.

2) Ἐξήρθη ἡ μεγάλη καὶ εὐεργετικὴ παρουσία τοῦ Γέροντος Ἐφραὶμ Ἱερομονάχου, προηγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Φιλοθέου, στὴ διάδοση καὶ στερέωση τοῦ Ὀρθόδοξου Μοναχισμοῦ στὶς ΗΠΑ.

3) Διεπιστώθη ἡ χρησιμότης καταρτίσεως Συνταγματίου τῶν ἐν ΗΠΑ Ἱ. Μονῶν.

4) Ἀπεφασίσθη ἡ ἔκδοση τῶν Πρακτικῶν τῆς Συνάξεως σὲ δύο γλῶσσες.

5) Ἀπεφασίσθη, κατόπιν εὐγενοῦς προσκλήσεως τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἁγίου Φραγκίσκου κ. Γερασίμου, ὅπως ἡ δευτέρα Μοναστικὴ Σύναξις πραγματοποιηθεῖ στὴν Ἱ. Μονὴ Ζωοδόχου Πηγῆς ἐν Fresno Καλιφορνίας μεταξὺ 9 – 11 Ὀκτωβρίου 2020 μὲ θέμα: «Ἡ πνευματικὴ κληρονομιὰ τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Ἰωσὴφ τοῦ Σπηλαιώτου καὶ ἡ συμβολή του στὸν ὀρθόδοξο μοναχισμὸ της Ἀμερικῆς».

Ἡ Σύναξις κορυφώθη μὲ πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία τελεσθεῖσα τὴν Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ συλλειτουργούντων αὐτῷ τῶν Πανοσιολ. ἁγίων Καθηγουμένων. Ἐν κατακλεῖδι ἐξεφράσθησαν εὐχαριστίες στὸν διοργανωτὴ τῆς Συνάξεως Θεοφιλ. Ἐπίσκοπο Μηδείας κ. Ἀπόστολο, Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου, ὅπως καὶ στὸν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Ἰωσήφ, Καθηγούμενο τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Νεκταρίου, καὶ τὴν περὶ αὐτὸν Ἱ. Ἀδελφότητα, γιὰ τὴν ἀβραμιαία φιλοξενία.

=== 30 ===

 


Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων