Επιστροφή

Archbishop Elpidophoros - A Different Communion in 2020

All our lives we have enjoyed our participation in this Sacrament, and we are grateful to be a member of the Body of Christ, which is the Church. Now, the moment has come for us to commune differently: Let us offer our blood to our fellow human being, for the life of the world.


Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων