ΙΣΤ΄ Ματθαῖου (τῶν Ταλάντων)

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of ΙΣΤ΄ Ματθαῖου (τῶν Ταλάντων) with an icon greeting ecard.