Βαρθολομαῖος Ἀπὀστολος

English Ελληνικά Print

Ιουνίου 11

Ἀπολυτίκιον Βαρθολομαίου και Βαρνάβατων Αποστόλων

Third Tone

Απόστολοι Άγιοι, πρεσβεύσατε τώ ελεήμονι Θεώ ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταίς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Βαρθολομαίου και Βαρνάβατων Αποστόλων

Fourth Tone

Ώφθης μέγας ήλιος τή Εκκλησία, διδαγμάτων λάμψεσι, καί θαυμασίων φοβερών, φωταγωγών τούς τιμώντάς σε, Βαρθολομαίε Κυρίου Απόστολε.

Blessed Feast Day

Share the feast of Βαρθολομαῖος Ἀπὀστολος with an icon greeting ecard.