Νικόλαος, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Νικόλαος, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης with an icon greeting ecard.