Ευσεβέστατου βασιλέως Ιωάννου (Βατάζη)

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Ευσεβέστατου βασιλέως Ιωάννου (Βατάζη) with an icon greeting ecard.