Ἰγνάτιος, Πατ. Κωνσταv.

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἰγνάτιος, Πατ. Κωνσταv. with an icon greeting ecard.