Ὁσίου Βάρσου Ὁμολογητοῦ

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Ὁσίου Βάρσου Ὁμολογητοῦ with an icon greeting ecard.