Παρασκευῆς Ὁσίας, τῆς Ἐπιβατηνῆς

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Παρασκευῆς Ὁσίας, τῆς Ἐπιβατηνῆς with an icon greeting ecard.