Οσίας Ποπλίας διακονίσσης της ομολογητρίας

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Οσίας Ποπλίας διακονίσσης της ομολογητρίας with an icon greeting ecard.