Πελαγία ἡ Παρθένος

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Πελαγία ἡ Παρθένος with an icon greeting ecard.