40 Μάρτυρες παρθένοι ἀσκητρίοι καί Ἀμμοῦν Διάκονος καί διδάσκαλος αὐτῶν

English Ελληνικά Print

Σεπτεμβρίου 1