Μητροφάνους, του εν Άθω

English Ελληνικά Print

Κοντάκιον Μητροφάνους, του εν Άθω

Plagal of the Fourth Tone

Ώς τής Τριάδος μυστηπόλοι ιερώτατοι, καί τών Οσίων κοινωνοί καί ισοστάσιοι, Διονύσιε σοφέ σύν τώ Μητροφάνει, μή ελλείπητε εχθρού τα πανουργεύματα, ά τεκταίνει καθ' ημών συντρίβειν πάντοτε, ίνα κράζωμεν, θεοφόρητοι χαίρετε.

Blessed Feast Day

Share the feast of Μητροφάνους, του εν Άθω with an icon greeting ecard.