Λείψανα τοῦ Σεραφίμ τοῦ Σάροβ

English Ελληνικά Print

Ιουλίου 19

Blessed Feast Day

Share the feast of Λείψανα τοῦ Σεραφίμ τοῦ Σάροβ with an icon greeting ecard.