Ἀναστάσιος, Νεομάρτυς ἐκ Παραμυθίας

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἀναστάσιος, Νεομάρτυς ἐκ Παραμυθίας with an icon greeting ecard.