Γεννάδιος καὶ Μαξίμος Αρχιεπίσκοποι Κωνστ.

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Γεννάδιος καὶ Μαξίμος Αρχιεπίσκοποι Κωνστ. with an icon greeting ecard.