Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Θεοφίλου τοῦ Ὁμολογητοῦ

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Θεοφίλου τοῦ Ὁμολογητοῦ with an icon greeting ecard.