Ὁ­σίας Μητρός ἡμῶν Μεθοδίας τῆς ἐν Κιμώλῳ

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Ὁ­σίας Μητρός ἡμῶν Μεθοδίας τῆς ἐν Κιμώλῳ with an icon greeting ecard.