Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης

English Ελληνικά Print

Σεπτεμβρίου 24

Blessed Feast Day

Share the feast of Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης with an icon greeting ecard.