Φανούριος Μεγαλομάρτυς

English Ελληνικά Print

Αυγούστου 27

Kontakion of Martyr Phanurius

Third Tone

Ιερείς διέσωσας, αιχμαλωσίας αθέου, καί δεσμά συνέθλασας, δυνάμει θεία θεόφρον, ήσχυνας, τυράννων θράση γενναιοφρόνως, ηύφρανας, Αγγέλων τάξεις Μεγαλομάρτυς, δία τούτό σε τιμώμεν, θείε οπλίτα, Φανούριε ένδοξε.

Blessed Feast Day

Share the feast of Φανούριος Μεγαλομάρτυς with an icon greeting ecard.