Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός

English Ελληνικά Print

Αυγούστου 24

Ἀπολυτίκιον Αγίου Κοσμά Αιτωλού

Third Tone

Θείας πίστεως, διδασκαλία, κατεκόσμησας, τήν Εκκλησίαν, ζηλωτής τών Αποστόλων γενόμενος, καί κατασπείρας τά θεία διδάγματα, ματρυρικώς τόν αγώνα ετέλεσας. Κοσμά ένδοξε, Χριστόν τόν Θεόν εκέτευε, δωρήσασθαι ημίν τό μέγα έλεος.

Blessed Feast Day

Share the feast of Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός with an icon greeting ecard.